R30 miljoen vir water, maar te min vir Blossoms

UIT DIE RAAD

Deur Liesel le Roux
’n Noodwaterpyplyn sal nie meer vanaf Blossoms na Oudts­hoorn aangelê kan word om water tydens die droog­te aan die dorp te bied nie.

’n Bedrag van R30 miljoen wat pas deur Nasionale Tesourie en die Nasionale Rampbestuursentrum aan Oudtshoorn bewillig is vir dringende droogtehulp, is te min vir so ’n pyplyn. Die koste van ’n pyp­lyn vanaf Blossoms is na beraming R80miljoen.

Die raad het Maandag by sy maandelikse raadsvergadering besluit om ver­skeie moontlikhede te ondersoek waar­- voor die R30 miljoen wel voldoende sal wees, soos die aanlê van ’n pyplyn van sowat 6 km vanaf boorgate by byvoorbeeld Waterkloof of Jan

Fourieskraal in die Gamkaberg-omgewing.
Die toekenning van die R30 miljoen aan Oudtshoorn vereis dat dit binne drie maande aan ’n goedgekeurde waterprojek gespandeer moet word.

Die raad het by die vergadering besluit om dringend met die Departement van Water en Sanitasie, die Departement van Plaaslike Regering en ander rolspelers gesprek te voer oor moontlike opsies.

Die raad beoog om op 16 Oktober ’n besluit te neem oor die aanwending van die R30miljoen.

Die munisipaliteit moet ingevolge die Rampbestuurswet ook 0,6% van eie geld bydra tot so projek – ’n bedrag van R2,85 miljoen waarvoor besparings op die hui­dige begroting gevind sal moet word.

Die munisipale bestuurder, Allen Paulse, het gesê die Blossoms-projek, is ook ’n onbekende faktor omdat studies nog vir etlike jare daar gedoen sal moet word om te probeer bepaal hoeveel ondergrondse water dit wel sal kan lewer.

“Niemand weet hoeveel water Blossoms sal kan lewer nie; nie eens die Departement van Waterwese wat reeds mil­joene rande daar gespandeer het nie,” het hy gesê.

Dorp gaan self NA Smit Swembad vul
Die raad het besluit om nie die aanbod van die Wes-Kaapse Minister van Plaas­like Regering, Omgewingsake en Ont­wikkelingsbeplanning, Anton Bredell, te aanvaar om water vir die NA Smit Swembad per pad na Oudtshoorn te stuur nie.

Volgens Paulse sal so baie vragmotors nodig wees om dié water na die swembad te vervoer – tot 500 vragmotors – dat die potensiële skade aan die dorp se paaie groter is as die koste daarvan om self die swembad te vul.

Volgens Paulse maak die huidige styging van die damvlak dit ook tans moontlik vir die munisipaliteit om die swembad self te vul sodat die dorp nie ekonomies benadeel word deur die afstelling van die galas nie.

Die eerste swemgala vind op 13 Oktober plaas.

In die lig van die droogte en die somer wat voorlê, sal geen ander munisipale swembaddens met water gevul word nie en sal die NA Smit Swembad slegs vir swemgalas en nie vir die publiek geopen word nie. Die opening van die swembaddens sal slegs heroorweeg word as die vlak van die Raubenheimerdam genoeg­saam styg.

Streng oog op munisipale voertuie
Die munisipaliteit gaan dissiplinêr optree teen personeel wat herhaaldelik oor­tree wanneer hulle munisipale voertuie bestuur.

Sulke oortreders sal ook nie verder toegelaat word om voertuie te be­stuur nie.
In ’n verslag oor die monitering van die munisipale vloot vir Augustus 2017 het aan die lig gekom dat daar goeie vorde­ring gemaak is ten opsigte van laer brandstofverbruik en gebruik van voertuie na-ure.

Die vloot-moniteringstelsel wat die munisipaliteit deesdae gebruik, toon onder meer aan watter voertuie die meeste na-ure gebruik word, watter voertuie die meeste kilometers en ook die minste kilometers ry, watter voertuie en bestuurders die snelheidsgrens oortree en ander oor­tredings begaan, watter bestuurders voertuie die meeste laat luier en hoeveel keer bestuurders skielik hard rem trap. Dit toon ook aan wie die beste bestuurders is.

Die stelsel kan ook wys watter voertuie by privaat-woonhuise geparkeer is.
Die munisipaliteit oorweeg dit om die stelsel uit te brei om voertuie 24 uur van die dag te moniteer.

Volgens Paulse is dit belangrik om te weet wanneer en waar ’n voertuig is.

“Ons streef om die stelsel voortdurend te verbeter en die vloot koste-effektief te bestuur sonder dat dienslewering daar-onder ly,” het hy bygevoeg.

Aansoek vir museumheining
Die raad het ’n versoek van die be­stuurder van die CP Nel Museum, Moses Mthethwa, goedgekeur dat hy toestemming kan vra by Erfenis Wes-Kaap om ’n spesifieke soort heining – clear view fence with sharp razors -vir sekuriteitsredes by die museum te laat oprig.

Mthethwa het ’n brief aan die munisipale bestuurder gerig oor skade wat by verskeie geleenthede deur kwaaddoeners aan die gebou aangerig is en wat groot koste tot gevolg het.

Onderwys en opleidingswerksgroep
Die raad het die daarstelling van ’n onderwys- en opleidingswerkgroep goed­gekeur. Dié Oudtshoorn Education and Training Working Group (OETWG) sal as adviserende liggaam onder die voorsitterskap van die burgemeester, Colan Syl­vester, optree om Oudtshoorn te posisio­- neer as ’n opleidingsentrum en met ver­skeie rolspelers soos die Universiteit Stellenbosch en Unisa in gesprek te tree.

Inwoners wat kenners op verskeie onderwysgebiede is, en op die komitee sal dien, is onder meer David Piedt (mede-voorsitter), Lionel Tait, Tommy Johnston, Winston Coerecius, Zelda Coetzee en Zodwa Dose, met drie verteenwoordigers uit die sakesektor, Melcus Nel, Jacobus Maloney en Arend Brink, en enkele raads­lede. Ander kundiges kan ook gekoöpteer word.

Soman nuwe voorsitter
Die burgemeester, Colan Sylvester, het bekend gemaak dat raadslid Nellie Soman (DA) die nuwe voorsitter is van die raad se strategiese dienste-portefeulje, in die plek van raadslid Pieter Luiters wat vroeër vanjaar oorlede is.

Log in with your credentials

Forgot your details?