2,2 km-betonheining vir stortingsterrein

OUDTSHOORN se Grootkop Stor­tingsterrein word tans oor ’n afstand van 2,2 km met ’n industriӫle betonomheining omhein.

Volgens ’n persverklaring van die Oudtshoorn Munisipaliteit het werk aan die heining deur Hyman Kontrakteur in same­werking met drie plaaslike kontrakteurs op Woensdag 27 Maart afge skop.

Die projek, wat binne die volgende paar maande voltooi sal word, word deur ’n Munisipale Infrastruktuurtoekenning (MIG) befonds, wat ’n toekenning is van regeringsfondse vir ’n spesifieke projek.

Volgens Rodwell Witbooi, bestuurder soliede afval, word volhoubare stappe geneem om te verseker dat die terrein aan wetlike vereistes voldoen.

Sowat 20 plaaslike inwoners is betrokke by die oprigting en trek finansiële voordeel uit die projek.

Witbooi sê die stortingsterrein is steeds ten volle operasioneel en word voortdurend gerehabiliteer.

“Ons werksverhouding met be­lang­hebbende groepe en regeringsfere wil verseker dat die stortings- terrein in die behoeftes van die breӫ gemeenskap in die Groter Oudts­hoorn sal voorsien.

“Nog projekte sal volg om ’n gunstige omgewing te skep vir die sortering van herwinbare materiaal. Die doelwit sal wees om herwinning op die stortingsterrein op ’n higiӫniese en veilige werkswyse aan te pak.”

Log in with your credentials

Forgot your details?