Gesamentlike strategie nodig

Op die toerisme-indaba op Prins Albert was lede van die SKDM-raad. Agter (van links) is Andre Koopman (hoof: ingenieursdienste), Barbara Brown (hoof: strategiese bestuur), dr Annelie Rabie (burgemeester) en Ursula Baartman (hoof: finansies), en voor Stefanus Jooste (munisipale bestuurder), Rokeya Meyer (raadslid), Izak Windvogel (speaker) en Margie Jaftha (onderburgemeester). Foto: Marlene Malan

Op die toerisme-indaba op Prins Albert was lede van die SKDM-raad. Agter (van links) is Andre Koopman (hoof: ingenieursdienste), Barbara Brown (hoof: strategiese bestuur), dr Annelie Rabie (burgemeester) en Ursula Baartman (hoof: finansies), en voor Stefanus Jooste (munisipale bestuurder), Rokeya Meyer (raadslid), Izak Windvogel (speaker) en Margie Jaftha (onderburgemeester). Foto: Marlene Malan

Deur Marlene Malan
’N GESAMENTLIKE strategie van die munisipaliteite van Prins Albert, Laingsburg en Beaufort-Wes is nodig om toerismegeleenthede in die hele Sentraal-Karoo-distriksmunisipaliteit (SKDM) uit te bou. Dit moet ’n benadering wees waar “een stem praat” en wat alles insluit “van Matjiesfontein tot Murraysburg, en van Meiringspoort tot Merweville”.

Dit is van die voorstelle wat gemaak is op ’n toerisme-indaba op Prins Albert onder voorsitterskap van die SKDM-burgemeester, dr Annelie Rabie.

Soortgelyke byeenkomste is ook op Laingsburg en Beaufort-Wes ge­hou.

’n Streeksbenadering sal help om die potensiaal van die hele streek mak­simaal te benut, pleks van die huidige afsonderlike – en soms suk­kelende – pogings van die drie munisipaliteite om gaste te lok om hul ekonomie te bou.

Saam met die talle toerismemoontlikhede wat ontgin moet word, moet die knelpunte bepaal word, het Rabie gesê.

“En een van die grootste kwessies is die afstande tussen die dorpe in dié distriksmunisipaliteit.”

’n Streekstoerismekalender is ’n eerste praktiese stap, opgestel deur ’n streekstoerismeraad om ’n streekstrategie te bepaal, volgens Rabie.

“Dis noodsaaklik dat die kommunikasie oor toerisme tussen die drie munisipaliteite verbeter. Dit sal keer dat te veel byeenkomste op een na­week gehou word, soos onlangs op Prins Albert, en ander naweke niks. Aanbiedings moet beter versprei word.

“Ek sien ook nie juis samewerking tussen die sake- en toerismesektor nie – dit terwyl toerisme by uitstek sake­gedrewe is.”

Ursula Baartman, finansiële hoof van die SKDM, het gesê dis ’n streek wat in ’n groot mate afhanklik is van regeringskenkings, omdat die inkomstestroom uit eie geledere beperk is. Afstand dra by tot hoë koste, volgens haar.

“En as ons paaie nie reg en gereed is nie, gaan ons nie mense van buite hier kry nie,” het Rabie gesê.

Pad-instandhouding is ’n belang­rike toerismebousteen, volgens Stefanus Jooste, munisipale bestuurder van die SKDM.

Daarom word alle paaie in die streek jaarliks geïnspekteer om te bepaal of dit hergruis moet word.

Volgens André Koopman, SKDM-hoof van paaie, “kan ons nie toelaat dat ons paaienetwerk só erg agteruitgaan dat krisisbestuur nodig raak nie. Van die streek se prioriteitspaaie is die Swartbergpas en die Gamkas­kloof­pad. Die hergruising van die Gam­kaskloofpad sal sowat R1,5 miljoen per kilometer kos, en van die ander gewone grond­paaie sowat R400 000 per kilometer.”

As die ekonomiese volhoubaarheid van die SKDM vir die Wes-Kaapse regering belangrik is, sal ander maatstawwe moet begin geld as om net die getal motors per uur op hierdie afgeleë paaie te tel, het Rabie gesê.

“Op die oomblik het die streek ’n probleem om sy behoeftes op ’n provinsiale vlak oor te dra. Dít is noodsaaklik as ons ons as ’n belangrike toe­rismestreek wil vestig. Die eerste stap is politieke stabiliteit, dat die streek met een stem praat. Die volgende is om ’n ekonomiese ont­wikkelingsforum vir die SKDM te vestig. Daarna moet ’n dorpsvernuwingsproses vir die hele gebied begin word. Dis ’n streek wat byvoorbeeld by uitstek geskik is vir lugsport, adrenaliensport en woes­tyngholf.”

Log in with your credentials

Forgot your details?