R3,15 miljoen vir sport in Eden!

R3,15 miljoen is deur die Wes-Kaap-se minister van kultuursake en sport, Anroux Marais, aan 35 sportfede-rasies van die Eden Sportraad tydens die 2019/20-tjekoorhandigingseremonie op Donderdag, 25 April, op Oudtshoorn oorhandig.

Dit is die grootste bydrae nog en is ’n stewige verhoging vanaf die R2,09miljoen van verlede jaar.
Die fondse moet aangewend word vir administrasie, ontwikkeling, transformasie, kapasiteitsbou en byeenkomste met status van interdistrik, provinsiaal, nasionaal en selfs internasionaal.

Vooraf is daar ’n finansiële inlig­tingsessie deur Ou Mutual, een van die Wes-Kaapse Departement van kultuur en sport (DKES) se getroue vennote, aangebied, gevolg deur die oorhandiging van sporttoerusting aan lede van die klubontwikkelingsprogram in die Wes-Kaap.

In haar toespraak was min Marais vol lof vir die manier waarop die Eden Sportraad onder voorsitterskap van Desmond Speelman sportsake in die Edendistrik bestuur. Benewens die feit dat die Eden Sportraad ’n 100% rapportering by die tri-laterale vergadering gehad het, was al 35 sportfederasies teenwoordig om hulle toekennings te ontvang! Eden Sportraad se geaffilieerde federasies spog boonop met die beste transformasieindeks in die Wes-Kaap.

Dr Lyndon Bouah, hoofdirekteur: sport van DKES, het gesê naas die Kaapstad-distrik het Edendistrik die meeste topbyeenkomste aangebied!

Dit sorg vir ’n stewige finansiële inspuiting vir die Edendistrik en lewer ’n goeie bydrae tot sporttoe-risme in die distrik.

Colan Sylvester, burgemeester van Oudtshoorn, het tydens sy verwel-koming die Wes-Kaapse regering bedank vir die befondsing van sport in Eden, maar spesifiek ook vir hul bydrae tot die ontwikkeling van sport in Oudtshoorn.

Vir die 2019/20-tydperk word nie minder nie as 37 byeenkomste met status van interdistrik, provinsiaal en nasionaal in die Edensportdistrik aangebied. Dit sluit ses internasionale en twaalf nasionale byeenkomste in!

Dis beteken rofweg bereken ’n ekonomiese inspuiting van meer as R250miljoen vir die Eden-sportdistrik!

• In sy bedankingswoord het Des-mond Speelman, voorsitter van die Eden Sportraad, DKES bedank vir die befondsing en beklemtoon dat die fondse reg aangewend word sodat die Edendistrik dit maksimaal benut.

Goeie bestuur, monitoring en verantwoording moet die boustene wees. Hy het ook alle DKES-amptenare, veral die Eden Distrikskantoor s’n, bedank vir hul samewerking en steun.

Log in with your credentials

Forgot your details?