PJ Badenhorst Primêr-personeel maak leerders bewus van die betekenis van Vryheidsdag

PJ Badenhorst Pri­mêr se personeel het as deel daarvan om leerders bewus te maak van die be­te­kenis van Vryheidsdag tradisio­nele drag aangetrek en ook gesprekke met leer­ders oor die dag gevoer. Van links is die leerkragte Monica MacGear, Lorin­da Paulse, Imelda Saunders, Cornél Coetzee en Linda Felkers. Foto verskaf