Raad sê ja vir Blossoms-pyplyn

Deur Garnett Wicomb
DIE Oudtshoorn-raad het tydens die voortsetting van sy maandelikse raads­vergadering verlede Donder­dag eenparig besluit om voort te gaan met die Blossoms-waterpypleiding na Oudtshoorn, afhangend van ’n waarborg van die Wes-Kaapse Departement van Plaaslike Regering vir ’n verdere R20miljoen wat daarvoor benodig word.

Die raad het reeds R30miljoen vir droogteverligting van Nasionale Te­sou­rie ontvang en die groen lig gekry om dit vir Fase 1 van die projek aan te wend. Dit sluit die opstel van plan­ne, betaling van professionele fooie en die aankoop van die nodige ma­te­riaal, soos die pype, in.

Volgens die munisipale bestuurder, Allen Paulse, is toestemming verkry om die R30miljoen vir die pyplei­ding te gebruik indien die munisipaliteit die waarborg van ’n verdere R20 miljoen kan kry. Die R30 mil­joen moet volgens Paulse teen einde Maart 2019 bestee word.

Fase 2 wat in Julie 2019 moet afskop, behels die lê van ’n on­der-grondse 315 mm-pyp vanaf die sterk- ­ste boorgat by Blossoms tot by die Klein Karoo Landelike Watervoorsieningskema (KKLWVS) naby Bakenskraal en die Oudtshoorn-water- pypnetwerk op die hoek van Rademeyerstraat en Langenhovenweg.

Fase 3 behels die verbinding van twee bykomende boorgate by Blossoms met die pypleiding en die verlenging daarvan na die Oosbank-re­servoir op Oudtshoorn.

• Hoewel die raadsvergade­ring son­der haakplekke verloop het, was daar gemeenskapslede in die o­pen­bare galery wat veral tydens kou­­kusse in woordewisselings met raads­lede betrokke geraak het. Dit was eg­ter nie die vroue wat die vo­rige raadsverga-dering op 30 November ontwrig het nie. Die speaker, Julia le Roux, het by meer as een geleent­heid buite die raadsaal na hul klagtes ge­luister.

Log in with your credentials

Forgot your details?