Ouditeur-generaal baie tevrede met finansiële bestuur hier

DIE Groter Munisipaliteit se finansiële posisie het aansienlik verbeter tussen Junie 2017 en Junie 2018, lui die finale bestuursverslag van die Ouditeur-Generaal vir die tydperk wat 30 Junie 2018 eindig. Waar daar op 30 Junie 2017 kommer was oor die finansiële situasie van die munisipaliteit word dit op 30 Junie 2018 deur die Ouditeur-Ge­neraal as “goed” bestempel. Onder die vordering wat die munisipaliteit in die tydperk na administrasie gemaak het, is onder meer:

• Invordering van skuld het van 86% in 2015/2016 verbeter tot 95% op 30 Junie 2018.

• Die likwiditeit het van ’n negatiewe 0,7:1 verbeter na ’n positiewe 1,4:1, wat beteken voldoende fondse is beskibaar om die munisipaliteit te bedryf en huidige finansiële verpligtinge te vereffen.

• Die kontantposisie het van ’n negatiewe R110 miljoen in 2016 tot ’n positiewe R75,8 miljoen op 31 Desember 2018 toegeneem; ’n verskil van meer as R185 miljoen.

• Daar was ’n bedryfsurplus van R47,1 miljoen vir die periode geëindig op 30 Junie 2018 in vergelykig met ’n bedryfstekort van R39 miljoen vir die periode geëindig op 30 Junie 2016.

• ’n Kapitale belegging uit eie befondsing het R26 miljoen oor die tydperk beloop, waar geen fondse uit eie bronne in die vorige tydperk of tydens administrasie beskikbaar was nie.

• Inkomste-verbeteringspogings het R20mil­joen tot die munisipaliteit se fiskus bygevoeg deur die regstelling van ongefaktureerde inkomste.

• Besparing en ander maatreëls het uitgawes oor die laaste twee boekjare met meer as R10 miljoen gesny.

• Eskom en ander historiese skuld van meer as R88 miljoen is ten volle betaal.

Log in with your credentials

Forgot your details?