Kersgeskenk vir inwoners: krag vir Kerstyd

Deur Garnett Wicomb
DIE Oudtshoorn Munisipaliteit het by sy laaste raadsvergadering van die jaar ’n aansporingsskema om munisipale skuld te betaal, goedgekeur.

Volgens die skema sal inwoners van Oudtshoorn, De Rust en Dysselsdorp wat eenmalig 60% van hul “ou” agterstallige munisipale skuld – van voor Junie 2018 – betaal, 40%-afslag kry op die balans. Alle huishoudings waarvan die krag geblokkeer is, sal ook toegelaat word om vanaf 18 Desember 2018 tot 12 Januarie 2019 krag te koop. Hiervan sal die munisipaliteit 30% neem om agterstalllige munisipale skuld te delg.

Die besluit is na ’n lang en vurige debat in die raad geneem. Die aanbeveling van die burgemeesterskomitee is met die teenstem van die ANC, Icosa en Sarco aanvaar.

’n Voorstel van raadslid Vlancio Donson (Icosa) dat die tydperk van 14 Desember tot 31 Januarie verleng moet word, is met 14 stemme teenoor sewe verslaan.

“Ons mense het ’n kultuur van skuldmaak gedurende die feestyd en ons moet hulle kans gee om te herstel,” was Donson se motivering vir sy voorstel.

Hy het ook ’n pleidooi gelewer vir die verlaging van die eenmalige betaling van 60% tot 50% en gevra dat diegene wat reeds aan prokureurs oorhandig is, ook in aanmerking geneem moet word.

Die voorsitter van die finansiële portefeuljekomitee, George Kersop, het gesê dat dit nie moontlik is om iets aan die oorhandigings te doen nie. Die tydperk kan volgens hom ook nie verleng word nie omdat dit die raad se inkomste so sal beïnvloed dat daar nie by die herstelplan gehou sal kan word nie.

Rdl Gavin Juthe (Icosa) het dit as hartseer beskryf.

Oor die 30% wat van verbruikers se aankope verhaal word, het hy gesê:

“Ons kan nie voortgaan om mense so te verarm nie.

“Die prokureurs is nie ons werkgewers nie en ons moenie sinspeel op vooruitgang vir al-mal nie. Om mense se krag aan te sit beteken inkomste vir die raad,” het hy gesê.

Raadslid Henry Tya­tya (ANC) het ook Donson se versoek gesteun.

Raadslid Klasie Windvogel (ANC) het bygevoeg dat Januarie die “terug-skool-toe- maand” is en meeste mense eers teen 15 Ja-nuarie begin werk.

“Ons moet die mense in die gees van wel-­willendheid tegemoet kom.”

Raadslid Jerome Lam­badjeen (DA) het gesê die inisiatief is ’n manier om inwoners aan te moedig om hul rekeninge te betaal.
“Ons moenie mense verder in die afgrond help nie en keer vir rommelstatus.”

Log in with your credentials

Forgot your details?