Apartheidstryder-predikant gehuldig

Deur Garnett Wicomb
Roerende huldeblyke is die afgelope Woensdaaand tydens die eerste van twee vieringsdienste vir die ontslape oud-predikant van die Bridgton United Congregational Kerk op Oudtshoorn, eerw Gerald de Klerk, gelewer.

De Klerk wat vir meer as 40 jaar die kerk se leraar was, het op Oukersaand na ‘n lang siekbed op 79-jarige ouderdom gesterf. Hy was een van die eerste mense wat sonder verhoor in die tronk op George aangehou is gedurende die noodtoestand in 1985.

‘n Voormalige Wes-Kaapse provinsiale ANC-speaker, Shaun Byneveld, het De Klerk beskryf as ‘n man wat diep spore in Oudtshoorn, die Wes-Kaap en Suid-Afrika getrap het. Hy het De Klerk geloof vir sy stryd om, onder andere, gratis gesondheidsorg, gelyke pensioene, voedingskemas by skole, gelyke kindertoelae en skoolfooivrye skole.

Volgens Byneveld het De Klerk nie net sy gemeente nie maar ook die gemeenskap soos ‘n Moses en Aäron van ouds gelei en was hy‘n man wat opsetlik gekies het om die moeilike pad te stap.

Eerw Johannes Stuurman van die Oos-Kaap het die honderde aanwesiges op hul voete gehad toe hy ‘n beroep op die regering gedoen het om na die De Klerk-gesin om te sien. Hy het belowe om druk op pres Cyril Ramaphosa te plaas om ‘n huis aan De Klerk se eggenote te kom gee omdat hy ‘n vryheidstryd-veteraan was wat altyd vir ander gepraat het.

Volgens Stuurman is De Klerk in die struggle-jare onder die mees haglike omstandighede aangehou.
Hy is as ‘n mensemens, liefdevol, nederig, en diep gelowig beskryf, iemand wat by almal respek afgedwing en ‘n rolmodel was.

‘n Tweede vieringsdiens is Donderdagaand in die Bridgton AGS Kerk deur honderde roubeklaers bygewoon. Die sekretaris van die Eden-streekraad van Kerke, Pat Sambo, het De Klerk tydens dié diens gehuldig as ‘n man wat gestaan het by die waarheid en wat tydens konferensies van die Suid Afrikaanse Raad van Kerke nie geskroom het om sy standpunt te stel nie.

Hy was een van die opstellers van die die Kairos Dokument en het sterk standpunt ingeneem teen die verdrukking van sy mense.

De Klerk word vanoggend (Saterdag) om tienuur vanuit die Bridgton United Congregational Kerk begrawe. Hy word oorleef deur sy vrou, Jean, ’n dogter, twee seuns, en vyf kleinkinders.

Log in with your credentials

Forgot your details?