Afvaardiging na Bredell

Ja vir noodpyplyn van Blossoms na Oudtshoorn

Deur Liesel le Roux
’N AFVAARDIGING van die Oudtshoorn Munisipaliteit vergader Vrydag met die Wes-Kaapse Mi-nister van Plaaslike Regering en Omgewingsake, Anton Bredell, oor Oudtshoorn se watersituasie en spesifiek ook die komplekse Blossomsprojek, ’n diepwaterprojek tussen Oudtshoorn en George.

Die bespreking van ’n moontlike toekomstige tweede dam vir Oudts­hoorn sal ook op die agenda wees.

Die raad het Vrydagoggend eenparig by ’n spesiale raadsvergadering goedkeuring verleen vir die lê van ’n noodpyplyn vanaf Blossoms na Oudts­hoorn om water tydens die verwagte droë somer aan die dorp te bied. Die koste vir dié projek, wat moontlik deur die Departement van Water en Sani­tasie befonds gaan word, beloop na raming R80 miljoen.

Terwyl die munisipaliteit wag vir die befondsing om goedgekeur te word, sal die raadgewende ingenieursfirma betrokke by die proses, Lyners en Vennote, en Umvoto, die aardwetenskappe-konsultantefirma, met sekere prosesse voortgaan soos die gedetaileerde ontwerpe van die pyplyn. ’n Finale besluit oor tydsraamwerke en verdere aksies sal op 1 Oktober deur die raad geneem word.

Die lê van so ’n noodpyplyn behoort sowat vyf maande te neem.

Die afvaardiging vanuit Oudtshoorn sal bestaan uit die burgemeester, Colan Sylvester, raadslid Johan Fourie (voorsitter van die tegniese portefeulje) en raadslid Henry Tyatya van die ANC, die munisipale bestuurder, Allen Paulse, en die direkteur tegniese dienste, Chris Koch

• Die huidige droogte het die noodsaaklikheid vir ’n alternatiewe waterbron vir Oudtshoorn nie net beklemtoon nie maar ook die dringendheid daarvan. Die munisipale bestuurder, Allen Paulse, het by die vergadering daarop gewys dat die dorp net ’n beperkte tyd het om ’n oplossing te vind en dat daar nie langer gewag kan word nie.

Oudtshoorn staar ’n kritiese watertekort in die gesig en water vanaf Blossoms kan die waterpro­bleem op die dorp oplos

Die gereedheidstudie oor of die Blossomsprojek uiteindelik voldoende en volhoubare water aan Oudtshoorn sal kan lewer, sal egter na verwagting eers oor sowat vyf tot ses jaar deur die raadgewers afgehandel kan word. Daar is egter al reeds genoegsame bewyse dat daar genoeg grondwater is om op die kort­ termyn aan Oudtshoorn water te kan voorsien.

Volgens ’n raadsbesluit sal geen amptenaar of raadslid aanspreeklik gehou kan word indien die projek op die langtermyn misluk as gevolg van die gebrek aan voldoende ondergrondse water nie.

Log in with your credentials

Forgot your details?