Briewe

Gebruik net water uit stort

Dit gaan my verstand te bowe en ek kan dit glad nie verstaan hoe die munisipaliteit die inwoners van Oudtshoorn kan toelaat om tuine met emmers water nat te gooi nie.

Wat gaan gebeur as die damme opdroog en daar kom nie reën nie?

Ek gebruik net water van my stort om iets in die tuin nat te gooi.
– Stephanie Fourie, Oudtshoorn

Gryswater vir plante op oop ruimtes

Dit is vir my hartseer om te sien hoe plante en strui­ke in die oop munisipale ruimtes doodgaan van die droogte. Veral waar jy in ons dorp inkom vanaf Kaapstad, weerskante van Parkweg.

Kan die munisipaliteit nie ook gryswater aanry soos talle inwoners en die plante natmaak nie?

Ek dink nie dis ’n mooi prentjie vir besoekers wat ons mooi dorp kom besigtig nie.
– Mona Brittnell, Oudtshoorn

Beheerliggame moet gelykheid bevorder

Na David Pratt se moordpoging op Verwoerd (koeëlwond deur die wang, so simbolies om sy siek woorde stil te maak) asook ses jaar later Dimitri Tsafendas se moorddaad, is albei geestelik siek verklaar. Vandag beskou ons Verwoerd as selfs meer geestelik siek in sy denke, waarby nie-wit as minder-mens beskou is en ’n beleid van ongelykheid wettiglik en selfs deur die kerk gesanksioneer is.

Tans word daar in die media berig oor ’n situasie rondom personeel-samestelling by ons vorige Mo­del C-skole en overte en koverte diskriminasie deur hierdie beheerliggame. Die fokus was die kon­struktiewe ontslag van ’n enigste swart onderwyseres op die personeel wat nie Xhosa-onderrig het nie. Daar is selfs gestaaf dat ’n wit leerder van dié laerskool gevra het of dié juffrou ’n regte onderwyseres is.

In ons vorige Model C-skole in Oudtshoorn is dit dieselfde probleem rondom beheer­lig­game se weiering om sensitiwiteit te toon rakende die ongesonde situasie: by elke nuwe aanstelling is dit net weer nog ’n jong onderwyser/es van ’n spesifieke kultuurgroep, 24 jaar in die Suid-Afrika waar­by gelykheid die norm behoort te wees. Die enkeles wat wel as “anderskleurige” aangestel word, kry eerder beheerliggaamposte in plaas van permanente betrekkings.

Hierdie onbeweegbare, ooglopend rassistiese houding van skoolbeheerrade bevorder nie die bou van ’n gesonde samelewing nie – alle leerders, wit en nie-wit, word reeds vanaf ’n jong ouderdom gekondisioneer dat persone van ’n sekere ras- en kultuurgroepe twyfelagtige vermoëns het teenoor andere (“Is she a real teacher?”). Die swak argument dat andersdenkende ouers op beheerrade verteenwoordiging moet kry sodat hulle hierdie ten­dens kan beïnvloed en stopsit, is onaanvaarbaar omdat dit impliseer dat ouers op ’n rassebasis moet konkel en mobiliseer – gevaarlik vir ons brose sa­melewing waarby ons strewe juis is om ’n nie-rassige, inklusiewe gemeenskap te bou wat alle kul­ture respekteer.

Beheerrade moet eenvoudig gelykheid in ons diversiteit toepas en aktief bevorder. Hierdie situasie is nie veroorsaak en moet ook nie blameer word op ons huidige personeel by die betrokke skole nie – die hoofde en onderwysers doen hulle bes om met ’n diverse, multi-kulturele leeringsamestelling professioneel hul onderrigtaak te voltooi.

Hierdie ongesonde tendens waarby die leerdersamestelling by sekere skole ons normale diversiteit weerspieël, terwyl ons personeelkorps steeds totaal onverteenwoordigend is, is so geestelik siek vir ons samelewing soos die denke van Verwoerd destyds, maar beheerliggame het dit so verfyn dat ons dit onbewustelik al as normaal aanvaar.
– Clifford van Wyk, Oudtshoorn

Die Hoorn het bostaande brief vir moontlike reaksie aan die vorige Model C-skole op Oudts-hoorn gestuur.
Die volgende reaksie is ontvang:

Meriete die maatstaf

Ons beskik nie oor binnekennis van ander skole nie en kan ons dus nie uitlaat oor aanstellings by ander (ook voormalige Model C-) skole nie.

By die Hoërskool Oudtshoorn word die beste kandidate aanbeveel op grond van meriete.
– Gerda Swart, voorsitter beheerliggaam, Hoërskool Oudtshoorn

Log in with your credentials

Forgot your details?