Dokters moedeloos oor mediese fondse: SAMA kongres

Dokters is deur die bank radeloos oor die toenemende regulasies tov eise en verpligtinge wat mediese fondse op hulle afdwing, het dr Wessel Vermeulen, voorsitter van SAMA, Saterdag by die vereniging se kongres op Oudtshoorn gesê.

Volgens hom word daar voorspel dat die probleme met mediese fondse daartoe gaan lei dat dokters toenemend regstreekse betaling van pasiente gaan begin eis.

Die mediese fondse se strukture is te kompleks. Lede en dokters kan eenvoudig nie tred hou met die verskillende planne, spaarfondse en onverstaanbare bepalings nie. Hulle sou verkies dat daar baie minder fondse is en dat elke fonds net hoogstens drie maklik hanteerbare planne het.

Aanvanklik het alle fondse hul eie administrasie behartig en was fondse kragtens wet nie op winsbejag inge-stel nie. Die afgelope aantal jare maak fondse van fondsadministreurs gebruik en het die administratiewe kostes van fondse ongekende hoogtes bereik, het dr Vermeulen gesê.

Een van die grootste fondsadmini-strateurs het drie weke gelede ’n wins van R2,147 miljard bekend gemaak – dit nadat miljarde rande se bedryfskostes en kapitaalprojekte verhaal is. “Dit is geld wat volgens baie dokters en lede vanuit die premies van pa-siënte kom. Dié voordele behoort lede toe te kom deur premies te beheer of voordele te verbeter.”

Volgens dr Vermeulen is daar ’n gevoel dat te veel gelde, wat van lede se premies verhaal word, aan bestuur-de gesond­heidsorg en fondsmakelaars bestee word.

Daar is ook die vermoede by die kongres uitgespreek dat die groot fondsadministreurs, baie van hulle uit dieselfde stal as die fondse self, begerig is om die beoogde Nasionale Gesondheidsplan te administreer – van- daar die aanslag wat nou deur fondse en die regering op die privaat mediese bedryf geloods word.

Dokters voel hulle sal moet saamstaan om hul toekoms te verseker, veral omdat die regering weer eens van voorneme is om die sogenaamde “certificate of need” te implimenteer.

Met die wet word beoog om, benewens die reeds verpligte twee jaar gemeenskapsdiens, dokters te regu-leer deur net praktyke toe te laat waar daar voldoende behoeftes ontstaan.

Private geneeshere meen die wyse waarop die regering die Nasionale Gesondheidsplan en sekere beperkings op privaatpraktyk wil implimenteer, ’n groot risiko vir die mediese beroep inhou en dat baie geneeshere die land sal verlaat. Dit sal ook daartoe lei dat al hoe minder jong mense ’n loopbaan as dokter sal wil volg, het dr Vermeulen gesê.

Log in with your credentials

Forgot your details?