Daar is net soveel water!

Saadprodusente bekyk ’n wortelbedding tydens ’n saadinligtingsessie op die plaas Te Vrede.

Deur Tisha Steyn
Sowat sewentig groentesaadprodusente het Woensdag, 17 November, ’n inligtingsessie op die plaas Te Vrede met sy netjiese saadlanderye bygewoon. Die plaas is naby die bekende Red Stone Hills tussen Oudtshoorn en Calitzdorp.

Die inligtingsessie het Klein Karoo Saadproduksie se jaarlikse erkenningsaand voorafgegaan.

Dr Johan Strasheim, eienaar van Te Vrede, het tydens die inligtingsessie die voordele van vogmeters (probes) uit eie ervaring bespreek.

Hy het gesê produksiefaktore soos die beskikbare geld, grond, tyd en gehalte kan beheer word, maar “daar is net soveel water”, wat hy met behulp van grondvogmeters in sy saadlande bestuur.

Omdat die grond op ’n plaas en selfs in dieselfde land verskil, is dit ideaal om vogmeters op verskillende plekke in ’n land te hê. Die vogmeters versamel voortdurend inligting wat uiteindelik op ’n rekenaar- of selfoonskerm aantoon wat die voginhoud van die grond is. Hiermee kan bepaal word wat die optimale hoeveelhede water is wat in watter deel van die land benodig word.

Hy sê dit is goed om ook ’n reënmeter en termometer aan die stelsel gekoppel te hê om vas te stel wat se invloed die reënval en temperatuur op grondvoginhoud en plante se ontwikkeling het. Strasheim glo sy uitstekende opbrengs is te danke aan goeie waterbestuur. “Tegnologie mag as duur beskou word, maar die vraag is hoe duur dit is om nie dié tegnologie te benut nie.”

Al is die tegnologie in plek, is dit steeds belang­rik om self te gaan kyk wat in die landerye aangaan om sodoende die “persoonlikheid” van elke aanplanting te bepaal.

Pieter Burger van KKSP het inligting verskaf oor die Israeliese benadering tot bestuiwing. Suksesvolle bestuur van bye vir bestuiwing berus op verskeie faktore, soos die teenwoordigheid van veldblomme, die sinchronisasie van die blomfase, die beste tyd om korwe in te bring, die beheer van peste soos varoa en byevangers, en die korrekte besproeiing. “Voldoende water is nodig vir die vorming van nektar en aantreklikheid van blomme gedurende bestuiwing,” sê Burger.

Dit is die byeboer se taak om seker te maak dat die korf op standaard is en dat die korwe op die korrekte plekke geplaas word.

“’n Gesonde korf het minstens agt rame vol bye waarvan 4 tot 6 rame eiers, jongbye en larwes in verskillende stadiums van ontwikkeling moet bevat.”

Gielie Basson van Agri Soil het die voordele van beroking in grondvoorbereiding bespreek. Die beroking van ’n wortelstrook verseker gesonde plante deurdat dit ongewenste peste, soos aalwurm, bekamp.

Log in with your credentials

Forgot your details?