‘Belangrik dat gaar vleis uitgevoer moet word’

Volstruisprodusente wat by Klein Karoo Eiendoms Bpk se jaarvergadering verlede Vrydag pryse ontvang het vir hul prestasies, is van links Kobus Terblanche van PJ Terblanche & Seuns (top- broeivoëllewering); Hendrik Schoeman van Genadefort Boer­dery (hoogste gemiddelde realisasie per slagvoël: 201 – 500); Gerrit Fourie van Fakkel Boerdery (top-slagvoël: verelewering); Jurie Klue van Avondrust Boerdery (beste algehele prestasie in vleis, velle en vere, hoogste gemiddelde realisasie per slagvoël: 1 000+ en hoogste persentasie in 1ste graad-velle gelewer); Pieter Fourie van Rooikloof Boerdery (hoogste gemiddelde realisasie per slagvoël: 501 – 1 000); en Michael Fourie van Soutvlakte (hoogste gemiddelde realisasie per slagvoël: 50 – 200). Foto: Schalk le Roux

Deur Liesel le Roux
DIE lede van die Klein Karoo Groep kan trots daarop wees dat die groep ten spyte van die droogte en ’n moeilike jaar goed presteer en inno­verend gedink het, het Johannes Delport, voorsitter van die raad van direkteure, by die groep se alge­mene jaarvergadering verlede Vrydag op Oudts­hoorn gesê.

Volgens Johan Schoeman, uitvoerende hoof van Klein Karoo, het die groep se omset met 0,8% van R1 579 miljard tot R1 591 miljard in die voorafgaande jaar toegeneem. Netto wins na belasting toeskryfbaar aan aandeelhouers het R58,6 miljoen beloop en bedryfsbates R724 miljoen teenoor R786 miljoen op 30 Junie 2017.

Schoeman het onder meer die volgende kwes­sies uitgelig:

Beoogde samesmelting met Mosstrich
Die uitslag van die Mededingingskommissie oor die beoogde samesmelting van Klein Karoo International (KKI) en Mosstrich (MST) word middel Desember verwag. Indien die kommissie die samesmelting goedkeur, sal die besturende direkteur van MST, Francois de Wet, die besturende direkteur van die nuwe maatskappy word.

“Ons glo dié samesmelting is wat ons nodig het om die volstruisbedryf vooruit te neem.”
Schoeman het sy vertroue in De Wet uitgespreek en gesê KKI is “absoluut oortuig hy is die regte man om die volstruisbedryf vorentoe te neem.”

Moontlike winkelsentrum
Die ondersoek na ’n kleinhandelontwikkeling op die perseel van Klein Karoo gaan voort en daar word tans op terugvoer en toestemming van die Oudtshoorn Munisipaliteit gewag. Die sentrum sal in ooreenstemming met moderne neigings eerder ’n woonbuurtsentrum as ’n groot streeksentrum wees.

Volgens Schoeman was ’n ander ontwikkeling – die verbetering van die stoor op die Bokomo-perseel waar die Ostrich Emporium nou gevestig is – baie suksesvol en het dit reeds sy finansiële lewensvatbaarheid getoon.

Uitvoer van volstruisvleis
KKI kon vir die volle jaar onder oorsig geen vars volstruisvleis weens Avian Influenza uitvoer nie, terwyl daar ook sedert Maart ’n verbod deur die Europese Unie (EU) geplaas is op die uitvoer van gaar volstruisvleis.

Veral die verbod op die uitvoer van gaar vleis het die volstruisbedryf erg benadeel. Die verbod het gevolg omdat die EU ontevrede was met Suid-Afrika se residu-moniteringsprogram – die verantwoordelikheid van die nasionale Departement van

Landbou se laboratorium by Onderstepoort asook twee ander geakkrediteerde laboratoriums. Dit het nie aan die nodige vereistes voldoen nie.

“Dit is belangrik dat gaar volstruisvleis uitge­voer moet word,” het Schoeman gesê en daarop gewys dat in spanning gewag word dat die EU weer die uitvoer van gaar vleis moet goedkeur. Dit is egter nie bekend wanneer hulle daaroor sal vergader nie.

Dalende volstruisgetalle
Schoeman het daarop gewys dat volstruisgetalle die soveelste jaar na mekaar gedaal het.

Dit wil egter voorkom of daar ’n matige groei in die aanvraag na gehalte volstruisleer is.

“Indien die droogte gebreek word, vleis weer uitgevoer kan word en die leeraanvraag voortduur, behoort die volstruisgetalle weer te styg,” het hy gesê.

Volgens Schoeman is die volstruisbedryf van 2000 en 2018 is twee wêrelde en dat dit verskeie vrae na vore bring wat aangespreek moet word. “Die inkomste van volstruisboere het nie tred gehou met hul uitgawes nie. Ons sal ons moet afvra waar die punt is waar vraag en aanbod ba­lanseer en hoe kry ons die aanvraag vergroot.”

Agri presteer bo verwagting
Terblanche du Plessis, besturende direkteur van Klein Karoo Afgri, het die jaar wat verby is bestempel as baie uitdagend as gevolg van die voortslepende droogte en gevolglike wankelrige ekonomie, die kleiner spanderingsvermoë van klante en die uitvoerverbod op volstruisvleis.

“Klein Karoo Agri het dit egter ten spyte van die moeilike omstandighede steeds reggekry om bo verwagting te presteer.”

Die omset en wins voor belasting het beide gegroei in vergelyking met die voorafgaande jaar.

KKSP-omset ook beter as verwag
David Malan, besturende direkteur van Klein Karoo Saadproduksie (KKSP), het gesê hulle is baie dankbaar oor die resultate wat ten spyte van die droogte behaal is. KKSP se omset het met 6% gestyg – 15% beter as die be­groting – wat gelei het tot ’n rekord van R292 miljoen.

Volgens Malan raak saadproduksie moeiliker as gevolg van aardverwarming wêreldwyd, maar is KKSP een van die produsente wat wêreldwyd beskou word as ’n suksesvolle saadprodusent.