Bewaring van hele gemeenskap se erfenis belangrik in ou dorpe soos hier

Bo: Inwoners van De Rust by ’n onlangse vergadering van die dorp se erfenisvereniging wat op die dorp gehou is.
Onder: Hazel Jonker, voorsitter van Heritage Oudtshoorn Erfenis (HOE), het by die vergadering klem gelê op die belangrike rol van bewaring in dorpe soos De Rust en Oudts­hoorn met ’n lang geskiedenis wat teruggaan na die San en Khoikhoi en die vestiging van die eerste boere in die streek.  Foto’s verskaf

’N OPNAME van erfenisgeboue wat in die Groter Oudtshoorn gedoen moet word, sal in De Rust afskop.
Dié nuus is bekend gemaak by ’n vergadering van die De Rust Heritage Conservation Association wat op 21 November op De Rust gehou is.

De Rust sal as ’n soort loodsprojek vir die opname dien, omdat die R120 000 wat die munisipaliteit vir die boekjaar daarvoor begroot het, nie genoeg is vir ’n studie in Oudtshoorn nie.

Die opname word ingevolge erfenis­wetgewing vereis en sal in volgende jare voortgesit word.

Hazel Jonker, voorsitter van Heritage Oudtshoorn Erfenis (HOE), het by die vergadering klem gelê op die belangrike rol van die bewaring van ’n gemeenskap se erfenis, veral in dorpe soos Oudtshoorn en De Rust wat ’n lang geskiedenis het wat teruggaan na die San en Khoikhoi en daarna die vestiging van boere in die gebied in die middel 1880’s.

Hoewel De Rust ’n tydperk lank deel uitgemaak het van HOE het Erfenis Wes-Kaap verlede jaar toestemming gegee dat die De Rust Erfenis­ver­e­niging weer soos vroeër as ’n onafhanklike liggaam mag regi­streer om te kan fokus op die behoud asook die bewaring van die karakter van De Rust en sy omliggende distrik.

Jonker het daarop gewys dat dit belangrik is om die breë gemeenskap te betrek by bewaring om ’n volhou- bare toekoms vir almal in die dorp en distrik moontlik te maak.

Jonker het ook gesê dit is noodsaaklik dat eienaars van eiendom moet besef dat hul eiendomme aan wetgewing moet voldoen omdat dit die unieke karakter van De Rust sal behou en tot onder meer ’n styging in eiendomswaarde en ’n veiliger omgewing vir almal sal lei.

Alle veranderings aan geboue bo 60 moet aan wetgewing voldoen
Alle aanbouings aan asook opknappings van eiendomme van 60 jaar of ouer moet aan die Groter Oudtshoorn Munisipaliteit asook Erfenis Wes-Kaap voorgelê word, het Johan Smit, voorsitter van die gesamentlike permitkomitee vir die Groter Oudts­hoorn en De Rust by die vergadering gesê. Dit geld aanbouings en opknappings binne en buite die huis.

Smit, ’n argitek van Oudtshoorn, was een van verskeie sprekers wat inwoners ingelig het oor die rol van die komitee asook die rol van erfenisbewaring. Hy het gesê inwoners moet seker maak alle aanbouings en opknappings voldoen aan die voorskrifte van nasionale Erfeniswetgewing.

• Vir meer inligting oor die De Rust Erfenisvereniging besoek die webblad www. derustheritage.org.za

Log in with your credentials

Forgot your details?