Onthou hierdié datums!

Wyksvergaderings

DIE Oudtshoorn Muni­si­paliteit het die afgelo­pe week met openb­are vergade­rings in die eers­te wyke van Oudts­hoorn begin om na die behoeftes van inwoners te luister vir die hersie­ning van die geïntegreerde ontwikkelings­- plan van 2018/19.

Die volgende verga­derings vind plaas vandag (Wyk 4 – Thusong Sentrum), en volgende week Maan­dag (Wyk 5 – Smartie Town Crèche Gebou), Dinsdag (Wyk 6 – Toe­koms­rus Gemeens­kap­­sen­trum), Woensdag (Wyk 7 – St Nicholas Kerksaal) en Donderdag (Wyk 8 – Thusong Sentrum).

Alle vergadering be­gin om 19:00. Die vergaderings duur tot 30 Oktober. Inligting ook op: http://www. oudtshoorn.gov.za/ download_document/1258

Log in with your credentials

Forgot your details?