Sportlegendes in Eden gesoek

Almal gevra om te help om sport se ‘legendes’ op te spoor

DIE Departement van Kultuursake & Sport, in samewerking met die distriksportrade, vereer jaarliks sportlui wat oor jare ’n werklike verskil in sport en hul gemeenskap gemaak het en as “legendes” beskou kan word.

Daar is al heelparty sportlegendes wat in Eden (SWD) vereer is. Sommige lewe nog en ander is al oorlede.

Besture van die sportfederasies raak jonger en baie van hulle ken nie die “legendes” nie.
Om dié rede vra die Eden Sportraad die publiek se hulp om dié legendes op te spoor.
’n “Legende” moet aan die volgende vereistes voldoen:
• ’n Meetbare bydrae tot sport gelewer het;
• As ikone in hul gemeenskappe beskou word;
• Hulle alles vir sport gegee het;
• ’n Beduidende rol gespeel het om sport voor 1992 rigting te gee; en
• ’n Leeftyd van diens aan sy/haar sportkode gelewer het.

Benoemdes moet ouer as 55 wees, verkieslik afgetree wees, behalwe in uitsonderlike gevalle waar die omstandighede vanself spreek.

’n Persoon kan net een keer as ’n “legende” vereer word, met ander woorde “een keer ’n legende, altyd ’n legende”.

Alle sportsoorte kan “legendes” benoem.

Die sluitingsdatum is 18 Augustus 2017 en alle benoemings moet deur die betrokke sportfe­derasies onderskryf word.

Lede van die publiek kan ook voorstelle aan die Eden Sportraad stuur vir oorweging. Benoe­mingsvorms kan by sportcouncil.eden@gmail.com aangevra word.

Inligting wat benoemings moet vergesel is: Sportkode; Naam en van; Ouderdom; Woonadres; Telefoon-/selnommer; e-posadres; en ’n kort beskrywing van die persoon se prestasies en betrokkenheid.

Log in with your credentials

Forgot your details?