Belangrik vir ekonomie

OUDTSHOORN se uitgestrekte ny­werheidsge-bied strek rofweg van die spoorlyn in die suide van die dorp tot die omgewing van St Sa­viourstraat in die noorde. Dit sluit strate in soos Rademeyer-, Jacob­son-, Rand-, Jones-, Timber-, Kerk- en St Savioustraat asook Oostelike Weg.

In dié bylaag oor die nywerheidsgebied van die dorp verskyn ’n handige kaart wat aandui waar die besighede in die gebied geleë is.

In ’n dorp soos Oudtshoorn is die nywerheidsgebied ’n belang­rike sake fokuspunt waar ’n groot bydrae tot die dorp se ekonomiese vooruitgang gelewer word en ook werk geskep word.

Die uiteenlopende besighede sluit van eenman-sake tot groot ondernemings en fabrieke in – talle wat landwyd en in die buiteland versprei.

• Die nywerheidsgebied van Oudtshoorn het in die middel van die vorige eeu begin ontwikkel en waarskynlik begin met ’n skuur wat ene mnr Lewitton, ’n Joodse handelaar, in die 1940’s op die hoek van Poplar- en Randstraat opgerig het. Hy het allerlei produkte by boere gekoop en uitgevoer.

Log in with your credentials

Forgot your details?