Senior bestuurders volgens minister se voorskrifte vergoed

Municipality‘Onwaar dat salarisse na kategorie 7-salarisskaal verhoog’

Deur Liesel le Roux
OUDTSHOORN is ’n kategorie 3-munisipaliteit en dit is onwaar dat die salarisse van die munisipale bestuurder en senior amptenare van die Groter Oudtshoorn Munisipaliteit vanaf 1 Julie na ’n kate­gorie 7-salarisskaal verhoog, sê die munisipaliteit se finansiële hoof, Felix Lötter.

Lötter het geantwoord op navrae van ’n inwoner van Oudtshoorn, André Barnard, verlede week in ’n lesersbrief aan Die Hoorn. Barnard het dié afleiding gemaak op grond van syfers in ’n begrotingsdokument vir 2017/2018.

Lötter sê die dokument waarna Barnard verwys, is slegs ’n begrotingdokument wat behalwe vir salarisse ook voorsiening moet maak vir moontlike alternatiewe uitgawes of aanpassings in salarisse – soos byvoorbeeld ’n jaarlikse verhoging, moontlike prestasiebonus in terme van presta­sie­re­gu­la­sies en prestasiebestuurskontrakte.

Die salarisse vir die nuwe boekjaar wat op 1 Julie begin, word egter deur die nasionale minister van plaaslike regering bepaal. Dit is egter nog nie gepubliseer nie.

Die munisipaliteit se begrote bedrae vir die poste van die munisipale bestuurder en die direkteure is onderskeidelik R2,1 miljoen en R1,6 miljoen, maar die finale minis­teriële goedkeuring sal bepaal in watter mate die begroting afwaarts aangepas moet word al dan nie.

Die salarisse van die munisipale bestuurder en senior amptenare sal, volgens Lötter steeds ingevolge die minister se voorskrifte vir ’n kategorie 3-munisipaliteit betaal word.

Ingevolge die Government Gazette se bepalings vir ’n kategorie 3-munisipaliteit is die vergoeding van die munisipale bestuurder vir die huidige boekjaar R1 208 463 en die van ander direkteure R987 820 (dus tot en met 30 Junie 2017).

Die Wes-Kaapse minister van plaaslike rege­ring, Anton Bredell, het in ’n skrywe op 8 Junie aan Barnard bevestig dat Oudtshoorn se senior personeel volgens die voorskrifte vir ’n kategorie 3-munisipaliteit betaal word.

• Nog ’n kwessie wat Barnard aangeraak het en waarop Lötter geantwoord het, is oor die deel van die begroting wat vir herstelwerk op die dorp moet gaan.

Barnard se vraag: Die Nasionale Tesourie se opdrag dat herstelwerk 8% van die munisipale begroting sal wees, word gesny na tussen 2 en 4 %. Is dit die verandering waarvoor ons gestem het?

Lötter se antwoord: Dit is duidelik dat die skrywer nie die kompleksiteit verstaan asook die finansiële impak wat die toepassing van die riglyn op die munisipaliteit se verbruikers sal hê nie. Dit word ook nie in gedagte gehou wat die geskiedkundige persentasies was nie, ook word die huidige finansiële posisie van die raad asook ander voorsienings, reser­wes en bedryfsvereistes en verhoudings nie in aanmerking geneem met die opmerkings nie. Dit is duidelik dat die opmerkings nie uit ’n ingeligte posisie gemaak word nie.

Log in with your credentials

Forgot your details?