Nuwe regulasies vir selfoontorings

Openbare deelnameprosesse oor selfoontorings kom

Die sogenaamde “hok” waarbinne die selfoontoring geplaas gaan word op die terrein van die NG Kerk Oudtshoorn-Noord. In die agtergrond lê die selfoontoring wat soos ’n boom verskans is. Hierdie is een van meerdere selfoontorings wat vir Oudtshoorn in die pyplyn is. Daar is ook verlede jaar een by Langenhoven Gimnasium opgerig.           Foto: Angelique Erasmus

Die sogenaamde “hok” waarbinne die selfoontoring geplaas gaan word op die terrein van die NG Kerk Oudtshoorn-Noord. In die agtergrond lê die selfoontoring wat soos ’n boom verskans is. Hierdie is een van meerdere selfoontorings wat vir Oudtshoorn in die pyplyn is. Daar is ook verlede jaar een by Langenhoven Gimnasium opgerig. Foto: Angelique Erasmus

Deur Liesel le Roux en Angelique Erasmus
BOUWERK aan ’n selfoontoring wat op die terrein van die NG Kerk Oudtshoorn-Noord in Ad­derleystraat opgerig moet word, is kort voor die KKNK gestaak nadat toestemming wat die munisipaliteit vir die bouwerk verleen het, verval het.

Inwoners in die onmiddellike omgewing van die toring het in Maart vanjaar beswaar gemaak toe hulle sien dat met bouwerk begin word sonder dat hulle daaroor ingelig of geraadpleeg is.

Die hoof van Laerskool Laurus wat daar naby geleë is, Ronelle Huysamen, sê sy was ook nie bewus van die toring nie.

Volgens Ntobeko Mangqwengqwe, woordvoer­der van die Oudtshoorn Munisipaliteit, kon sel­foontorings voor Januarie 2017 opgerig word deur slegs die goedkeuring van ’n bouplan asook goedkeuring van die Departement Omge­wingsake en Ontwikkelingsbeplanning. Geen gemeenskapsdeelnameproses was nodig nie. Die bouplan vir die selfoontoring by Langenhoven Gimnasium is byvoorbeeld op 15 November 2016 goedgekeur.

Sedert Januarie 2017 moet bouplanindiening vir selfoontorings egter voorafgegaan word deur ’n aansoek om ’n afwyking, wat gepaard gaan met ’n gemeenskapsdeelnameproses; positiewe kommentaar vanaf Heritage Oudtshoorn Erfenis (HOE) en, indien die toring binne ’n erfenisgebied geleë is, ’n permit van Wes-Kaap Erfenis; asook toestemming vanaf die Departement Omgewingsake en Ontwikkelingbeplanning.

Mangqwengqwe sê die verandering van regulasies is die rede waarom die oprigting van die sel-foontoring op die NG-Noord-kerkperseel gestaak is. “Daar word tans gewag op ’n aansoek om afwy­king, wat by ontvangs daarvan in ’n plaaslike koe­rant geadverteer sal word en op direk omliggende eienaars beteken sal word.

“Finale besluitneming sal eers volg by ontvangs van alle relevante kommentaar/ toestemming/permitte en ná afloop van die gemeenskapsdeelnameproses. Die finale besluit sal op die Oudtshoorn Munisipaliteit se webtuiste geplaas word, met ’n 21 dae-appèlperiode.”

Bouwerk aan ’n derde toring op ’n privaaterf in Hoogstraat langs Swan’s Kwekery is ook tydelik gestop as gevolg van die nuwe goedkeurings­proses en die openbare deelnameproses wat nou vereis word.

Volgens Annerette Schutte-Taljaard, bestuurder regskwessies, by Atlas Tower wat die toring langs Swan’s bou, sê die Departement van Omgewing-sake het ’n enkelmas goedgekeur en nie ’n boommas nie.

Sy sê Atlas Towers is daartoe verbind om reëls en regulasies na te kom.

Log in with your credentials

Forgot your details?