Nel-saak ‘afgehandel’

‘Ek wag om ingelig te word,’ sê oud-raadslid

Deur Liesel le Roux
DIE Groter Oudtshoorn Raad sal nie enige aansoek van die oud-raadslid Pierre Nel om rehabilitasie teenstaan nie. Nel is vroeër vanjaar deur die Kaapse Hoër Hof gesekwestreer nadat hy verantwoordelik gehou is vir die regskoste van ’n hofsaak wat hy in 2010 tydens sy dienstermyn as raadslid gevra is om namens die DA te hanteer.

Die raad het by ’n spesiale raadsvergadering op 26 Oktober besluit om ’n aanbeveling van die munisipaliteit se openbare rekeninge-komitee (Municipal Public Accounts Committee – MPAC) te aanvaar “dat die saak tussen die munisipaliteit en Nel as afgehandel beskou word en dat dit nie enige aansoek om rehabilitasie van Nel sal teenstaan of ondersteun nie”.

Dit bring hopelik ’n einde aan ’n stryd tussen Nel en die politieke partye binne die munisipaliteit waartydens Nel finansieel vernietig is.

Nel sê hy is in 2010 deur die DA-kiesafdelingsbestuur van Oudtshoorn genader om as die ap­plikant op te tree in ’n hofsaak om te probeer keer dat die ANC-beheerde raad Noël Pie­tersen weer as munisipale bestuurder aanstel en ’n skikkingsbedrag van R1,5 miljoen aan hom uitbetaal. Hy het die saak egter op 13 Maart 2013 in die appèlhof met koste verloor, waarna die Oudtshoorn Munisipaliteit – in daardie tyd onder beheer van die ANC, Icosa en die NPP – hom persoonlik gedagvaar het vir die regskoste en ’n voorlopige sekwestrasie op 12 Augustus 2014 bekom het. Die DA het hom nie met die regskoste bygestaan nie.

Die munisipaliteit moes egter ironies genoeg die koste van die likwidateur dra in sy saak teen Nel omdat die likwidateur wat deur die Meester van die Hoër Hof aangestel is, geen bates by Nel kon vind om die uitstaande regskuld of die koste van die likwidasieproses te delg nie.

Nel het Dinsdag op navraag van Die Hoorn gesê hy het geen terugvoer oor die besluit van die munisipaliteit ontvang nie. “Ek is geskok dat ek nie amptelik ingelig is nie. Al wat ek weet, is dat my regspan ingelig is dat ’n aanbeveling van MPAC aan die raad voorgelê word. Ek wag om ingelig te word. Ek het nog geen brief, geen oproep en geen uitnodiging tot gesprek ontvang nie.”

• Die Hoorn het op 26 Januarie 2017 berig oor Nel, wat tot in 2015 ’n raadslid was, se jarelange stryd met die DA. Lees dit op die internet by http://diehoorn.com/nuus/pierre-nel-vertel-hoe-jarelange-stoei-met-da-leierskap-sy-loopbaan-en-lewe-verwoes/

Log in with your credentials

Forgot your details?