Laat weet oor leiwaterprobleme

INWONERS van Oudtshoorn wat probleme ervaar met leiwaterbeurte of nog betaal vir leiwater wat hulle nie kry nie, is welkom om hulle te kontak, sê die raadslede vir Wyke 2 en 3 op Oudtshoorn, George Kersop en Johan Fourie.

Volgens Fourie is daar nog inwo­ners wat betaal vir leiwater wat hulle nie kry nie en wat nog nie die munisipaliteit gekontak het vir vrystelling van die betaling nie.

Volgens Fourie kan inwoners wat nie leiwater kry nie, Kobus du Toit, assistent-stadsingenieur, kontak om ’n inspeksie op hul eiendom te kom doen. Indien hulle saak meriete het, sal hulle vrygestel word van betaling.

Die kontaknommers is: Kobus du Toit: 083 574 7121; Johan Fourie: 082 771 6580; George Kersop: 072 916 0018.

Log in with your credentials

Forgot your details?