Groot blydskap by 161 De Rusters oor transportaktes

Kaaitjie Maswati (93), een van die ontvangers van ’n transportakte, en die burgemeester van die Groter Oudtshoorn, Colan Sylvester.  Foto verskaf

Kaaitjie Maswati (93), een van die ontvangers van ’n transportakte, en die burgemeester van die Groter Oudtshoorn, Colan Sylvester.  Foto verskaf

VIR eerste huiseienaars is ’n transportakte een van dié belangrikste dokumente wat hulle in hul besit kan hê.

Dit was die woorde van die Groter Oudtshoorn se burgemeester, Colan Sylvester, toe hy verlede Donderdag, 13 Julie, inwoners van De Rust toegespreek het met die oorhandiging van 161 transport-aktes.

Die Oudtshoorn Munisipaliteit het in 2012 met ’n projek begin waar alle inwoners van laekostebehuising aansoek by die munisipaliteit moes doen vir hul transportaktes. Hierdie aansoeke is na die voltooiing van laekoste-huise in 2013 na die Aktekantoor in Kaapstad gestuur waar inligting ingevoer en geprossesseer is.

Die 93-jarige Kaaitjie Maswati was verlede Donderdag baie bewoë toe sy haar transportakte in ontvangs geneem het en daarmee die eerste keer haar huis haar eie kan noem.

“Dié dokument gee nie net aan die huiseienaar versekering vir huisvesting nie, maar dien ook as nalatenskap vir sy of haar nageslag,” het Sylvester tydens sy toespraak gesê.

“Om hierdie rede moet u baie oordeelkundig te werk gaan met hierdie dokument.”

Hy het die eienaars gevra om hulle transport-aktes te bewaar en nie in verkeerde hande te laat beland nie.

Hy het hulle ook geadviseer om ’n geldige testament in orde te kry.

Log in with your credentials

Forgot your details?