Reswaarde of nie?

Deur Arno Greyling

Deur Arno Greyling

Motor koop is nie perde koop nie…of wat praat ek alles? Soos al verskeie kere tevore in die rubriek genoem is, sal die aankoop van ’n motor vir Jan Alleman die tweede grootste uitgawe in sy bestaan op aarde wees.

Die grootste een natuurlik is die aankoop van jou woning. Oor die jare heen het wetgewing, wat finansiering betref, ver­ander om meer mense toegang te gee tot finansiering ten einde ’n motor aan te skaf.

Baie jare gelede kon jy dit op jou maag skrywe om ’n motor gefinansier te kry sonder ’n depo­si­to.
Die minimumverwagting was 10% en die koper is altyd aangemoedig om selfs meer aan te bied. Die groot oorweging daarvoor was natuurlik die vermindering van die risiko vir die instansie wat die finansiering verskaf het.

Hoe groter die deposito, hoe kleiner die uitstaande skuld en hoe makliker om dit te verhaal; sou daar ’n pro­bleem ontstaan met die koper se betalingsvermoë.

Soos genoem het wetgewing egter verander wat banke en ander finansieringsinstansies toelaat om, onder andere, die periode van afbetaling na 72 maande te verleng.

Ook word transaksies deesdae toegelaat sonder dat ’n deposito verlang word.

Bogenoemde het ’n baie groot rol gespeel om meer mense toegang te gee tot die motormark. En dan is daar ook ’n instrument wat ’n reswaarde genoem word of soos meer algemeen bekend onder die handelaars ’n balloon payment.

Dit behels in eenvoudige terme dat ’n persentasie van die aankoopprys tot ’n maksimum van 30% (soms bietjie meer) slegs rentedraend is oor die afbetalingstermyn en geen kapitaaldelging plaasvind nie.
As die einde van die termyn dus aanbreek, is die koper nog die persentasie wat die reswaarde was, verskuldig.

Die bedrag moet dan of eenmalig betaal word of die koper kan dit weer finansier.
Baie kopers het al slegte ondervindings met hier­die manier van finansiering gehad, maar die uwe dink nie dit is noodwendig hoë risiko-finansiering nie.

As jy ’n deposito kan betaal en lank genoeg die motor besit (hoe groter die persentasie reswaarde, hoe langer moet jy met die motor klaar­­kom), sal die motor aan die einde van die betalingstermyn altyd meer werd wees as die uitstaande skuld daarop; gegewe natuurlik dat die gebruik en toestand binne verwagting is.

Elke koper het ’n begroting en as jou begroting jou dus laat kies tussen ’n goedkoper motor met meer kilometers op en met ’n gepaardgaande hoër risiko, of andersins ’n bietjie duurder motor maar steeds met ’n waarborg en dus minder risi­ko, sal ek persoonlik ’n reswaarde baie ernstig oorweeg.

Met ’n ekonomie wat geweldig skade lei onder politieke sottigheid en dus tans geen tekens van groei toon nie, noop dit die motorindustrie en ander rolspelers soos finansieringshuise om inno­verend te dink en sodoende volumes in stand te hou. Volumes beteken werksgeleenthede,’n baie kosbare kommoditeit in Suid-Afrika. Gebruik dus die opsies wat daar vir jou beskikbaar is, maar met dissipline én wees ingelig.

Groetnis tot ’n volgende keer…

Log in with your credentials

Forgot your details?