Briewe / Letters

Oudtshoorn, help asb met kos vir kinders op straat 

Die St Francis Invalsentrum speel ’n belangrike rol in die lewens van die kinders op Oudts­hoorn se strate, asook die weerlose kinders.

Ons bied vir hulle ’n veilige hawe waar hulle op ’n daaglikse basis ondersteuning en voedsel kry en programme aangebied word.

Hierdie sentrum sou op 31 Oktober 2017 sluit. Daar is egter besluit om dit oop te hou, nadat daar ’n moontlikheid van befondsing vir ’n vakansieprogram deur StreetSmart was.

Ons was baie dankbaar om die donasie van R25 000 van StreetSmart te ontvang. Hierdie bedrag gaan baie help met die vakansieprogram vir die kinders. Die donasie sal eersdaags in ons rekening inbetaal word.

Op die oomblik is daar egter die uitdaging om in die daaglikse behoefte van die kinders te voorsien; aangesien die St Francis Invalsentrum in Oktober 2017 sy laaste subsidie van die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling ontvang het.

Tans is daar nie kos om maaltye voor te berei vir die bykans 35 kinders nie. Ons sal graag aan hulle twee voedsame etes per dag wil voorsien.

Dit sal hoog op prys gestel word indien u ons in hierdie verband kan bystaan deur die skenking van voedsel wat ons dan vir hulle kan voorberei.

Gedurende die vakansieprogram beoog die sentrum om Kersfees te vier en ons wil dit graag vir hierdie kinders spesiaal maak.
– Chantelle van der Merwe, kantoorhoof/maatskaplike werker, Famsa Karoo, Oudtshoorn

Dankie aan dié amptenare wat inwoners help

Graag wil ons die elektriese departement van die Oudtshoorn Munisipaliteit bedank vir die herstel van krag­- toevoer by die Oudtshoorn Ge­meen­te asook aangrensende wonings in Adderleystraat.
Mnr Horrowitz en sy span aan diens het die aand vroeg in November in gure weer en ander gevaarlike omstan­dig­hede die werk kom doen. Dankie ook aan Hannes Smal van Smal Elektries wat uitgekom het vir foutopsporing by ons gebou.
Dan wil ons ook net vir mnr Lekay van die vullisverwyderingsdepartement bedank dat hy altyd bereid is om aan­dag te gee as daar somtyds ’n probleem ontstaan.
Ons voel net dat ons ook moet dankie sê vir amptenare wat hul kant bring. Dalk is dit ’n aansporing vir ander.
– Frans van Antwerpen, Oudts­hoorn

Log in with your credentials

Forgot your details?