Briewe / Letters

Waarom dié byeenkomste op tartanbaan

Die tartanbaan is een van die ekonomiese bates van Oudtshoorn wat die saamtrek van groot sportgeleenthede met die gepaardgaande ekonomiese inspuiting vir die dorp moontlik maak.

Die bewaring en instandhouding van hierdie fasiliteit behoort prioriteit te kry. So is die kunstefees nog nooit toegelaat om enige byeenkoms op hier­die fasiliteit te hou nie.

Dit is met kommer dat ek waarneem dat daar nou allerhande byeenkomste, wat niks met sport te doen het nie, op die baan plaasvind. Verlede na­week en blykbaar die komende naweek weer, is daar kerkbyeenkomste met gepaardgaande gospelmusiek wat aan die hele gemeenskap uitgesaai word sonder enige inagneming van die rus wat verstoor word.

Waarom kan hierdie byeenkomste nie op meer geskikte terreine gehou word waar dit ook nie die gemeenskap se rus verstoor nie?

Daar was groot lawaai in die pers oor die imam se geroep een keer per dag. Nou lyk dit vir my na diskriminasie as gospel oor luidsprekers drie dae aanmekaar niemand pla nie.
– Chris Bredekamp, Oudtshoorn

Log in with your credentials

Forgot your details?