Briewe

2 miljoen liter water per dag

Dit is skokkend om te lees dat die munisipaliteit al vir meer as ’n maand weet dat ons dam sy water teen 83 000 liter per uur verloor.

’n Maand. En toe ná ’n maand word die raad eers in kennis gestel van die stuk­kende pyp en belê ’n spesiale raads­­­vergadering met die bestuur. Iemand het besef dat dringende risiko­be­stuur toegepas moet word. Goeie idee.

Ek kan glo dat die raadslede (nie almal nie) ontsteld was hieroor. Maar toe kom die onkunde weer na vore.

Die ANC/Icosa wou wragtig glo nog hê dat “normale tenderprosedure” sy gang moet gaan – wat nog 90 dae sou neem waarvan die gevolge sou wees dat nog 90 X 2 000 000 liter water (dit is 180 miljoen liter) verlore moet gaan!

Hoe werk die ANC en Icosa se koppe? Kan hulle nie insien dat die mense van Oudtshoorn, hul kiesers en ondersteuners, dan vir 60 dae sonder water sou wees nie?

Nou vra ek net – bedryf nou ’n dorp met raadslede wat so kortsigtig is. Hulle behoort hulle te skaam en te bedank, want ek is baie seker dat daar van hulle lede is wat baie beter insig aan die dag sal lê en nie alles opponeer net om gehoor te word nie. As ek ’n lid van die ANC of Icosa was, sou ek my kop in skaamte laat sak het of bedank het en by ’n andersdenkende party aansluit.

– Johan Wagener, Oudtshoorn

Straatkinders

Het iemand al daaraan gedink dat die ouers van die straatkinders, wel ’n toelae van Sassa (All Pay) maandeliks trek vir hulle?

Waar is die mense wat verant­woor­delik is vir die dag- en nagsentrums? U het belowe dat u die kinders van die straat sal hou. U word betaal vir u  diens­te gelewer. Kom u die belofte na?

Ons seniors voel nie meer veilig op straat nie. Ons sal graag meer polisie te voet tussen ons mense wil sien en nie net in polisiewaens wat verbyjaag nie.

– Cecile Ungerer, Oudtshoorn
(Daar is ongelukkig geen finansiële steun vir enige ­sentrum vir straat­kin­ders op Oudtshoorn nie. Famsa het  die diens tydelik gelewer met tydelike befondsing, maar dit is ge­staak en alle po­gings van Famsa om finansiële steun te verkry, was onsuksesvol. – Redakteur)

Nie veilig vir seniors in dorp

Daar is al baie gepraat, gekla, geskryf en beloftes gemaak oor straatkinders en selfaangestelde karwagte binne die dorp, maar niks het nog verander nie.

Die probleem word inteendeel net al hoe groter. Blykbaar kan of wil niemand verantwoordelikheid neem of iets daaraan doen nie. Al hoe meer voorvalle kom die laaste tyd voor.

Dit het onveilig geword. Senior bur­gers kan dit nie meer waag om in die middedorp inkopies te doen nie. Van die mense is die meeste van die tyd besope, vuil en aggressief. Jy mag niks sê of doen nie, want dan word jy uitgeskel.

Dit het beslis ’n negatiewe impak op besighede binne die dorp. Dis juis hier­die mense wat raadslede se vet salarisse en belastings moet betaal om die raad se geldkoffers te vul.

Ekself en nog ander het geen ander keuse as om die middedorp te vermy nie en inkopies te doen waar dit veilig is en jy nie gepla word nie. Daar is sulke plekke.

Op De Rust het ons dieselfde pro-bleem gehad, maar die besighede hier het met ’n plan vorendag gekom en die situasie het heel verander.

Dis nou ’n plesier om hier stil te hou, rond te stap en inkopies te doen. Ek haal my hoed af vir julle op De Rust.

– Albert Schoeman, De Rust

Behou die straatnaam asb

Met betrekking tot die munisipaliteit se besluit om Voortrekkerweg te vernoem na Nelson Mandela Boulevard net die volgende:
Oudtshoorn is ’n DA-gebied en mnr Mandela was lid van die ANC. Daar is al soveel plekke en strate na hom vernoem dat ek dit totaal onsinnig vind om dit hier in Oudtshoorn te doen.

Ek wonder of die munisipaliteit al somme gemaak het oor die finansiële aspek daaraan verbonde of is hulle so vermoënd dat hulle die belastingbetalers se geld so kan mors.

Ons strate en sypaadjies kort dringend aandag en die arm mense van die gemeenskap sukkel in krotte vir behoorlike behuising.

Behou asseblief Voortrekkerweg se naam.

Dit is deel van ons dorp.

– Stefanie Fourie, Oudtshoorn

Verandering van straatnaam

Daar kan geen fout gevind word met die verandering van ’n straatnaam na so ’n ikoon nie, maar die tyd daarvoor is nie ryp nie.

Die dorpsraad se prioriteite is uiters verdag.

Groot geld word benodig om die uiters swak en gevaarlike strate te herstel.

Hierdie dorp benodig dringend ’n filtreerstelsel vir die watertoevoer, die afgeleefde rioolstelsels moet vervang word en die hoofuitlaatpyplyn by Raubenheimerdam moet teen groot koste vervang word.

As daar geld beskikbaar is, moet dit tog seker aangewend word waar dit die nodigste is.

Naamsverandering behels ook groot en onnodige onkoste vir besighede en huisvestings.

– Flip Spies, Oudtshoorn

Log in with your credentials

Forgot your details?