Kay Beez Development Projects bied gehalte kursusse aan

Deur Wyndham Ewerts
Kay Beez Development Projects cc, wat in 2009 geregi­streer is, spesialiseer in opleiding en ont-wikkeling, besigheidsbestuur en konstruksie- en lewensvaardighedeprogramme.

Die onderneming is gebaseer op Oudtshoorn (Suid-Kaap), maar bied ook programme in enige plek in Suid-Afrika aan.

Kay Beez Development Projects se visie is om ’n opleiding- en diensverskaffer te wees wat ETD-verwante programme en kwalifikasies aanbied vir alle leerders/werkers.

Die doel is om hulle te bemagtig met kennis en vaardighede om ’n produktiewe rol in die gemeenskap van Suid-Afrika te speel.

Die onderneming se ontwikkelingsstrategieë is gegrond op Nasionale Opleidingsstrategie 111 van die regering.

Die programme (LG Seta) waarvoor die onderneming in 2016 geakkrediteer, is is die “Enviromental Practice NQF 2-4”, en is gegrond op omgewingsvriendelike praktyke wat belangrik is vir die oorlewing van ons planeet.

Die programme is ideaal vir persoonlike ontwikkeling, asook vir werknemers van maatskappye.
Regeringsorganisasies, NGO’s en maatskappye met ’n visie vir ’n volhoubare samelewing sal beslis ook baat vind by hierdie inisiatief.

Met voltooiing van hierdie kursusse sal die leerder beslis meer kennis en insig hê rakende die natuur en die omgewing, en sal ’n groter waardering getoon word vir gesonde praktyke in die samelewing.

Kursusse is ten volle geakkrediteer en is bekostigbaar vir Jan en alleman.

Die werkswinkels is van topgehalte en word deur kundige geakkrediteerde fasiliteerders aan-gebied.
Ná voltooiing van die kursusse sal sertifikate tydens ’n spoggeleentheid aan suksesvolle kandi-date oorhandig word.

Log in with your credentials

Forgot your details?