Saadproduksie: Opleiding tot voordeel van almal

David Malan (heel regs) saam met onder andere die plaaswerkers wat opleiding ontvang het in besproeiing en die veilige en doeltreffende gebruik van plaagdoders.   Foto: Ilse Jordan

David Malan (heel regs) saam met onder andere die plaaswerkers wat opleiding ontvang het in besproeiing en die veilige en doeltreffende gebruik van plaagdoders. Foto: Ilse Jordan

David Malan (regs), besturende direkteur van Klein Karoo Saadproduksie, saam met (van links) André Nel van Irrikor op Oudtshoorn, Fredo van Zyl en Johan Swart, albei van Danamix Water Solutions, wat die besproeiingsopleiding gegee het.

David Malan (regs), besturende direkteur van Klein Karoo Saadproduksie, saam met (van links) André Nel van Irrikor op Oudtshoorn, Fredo van Zyl en Johan Swart, albei van Danamix Water Solutions, wat die besproeiingsopleiding gegee het.

Israel Mashile van Bayer besig met plaagdoderopleiding.              Foto: Ilze-Mari Gründling

Israel Mashile van Bayer besig met plaagdoderopleiding. Foto: Ilze-Mari Gründling

ALTESAME 75 plaaswerkers en landbouers het op Donderdag, 3 Augustus, “sleutelmanopleiding” gekry wat deur Klein Karoo Saadproduksie in die Klein Karoo Beperk se boeresaal aangebied is.

Die opleiding het gehandel oor die verantwoordelike gebruik van plaagdoders en besproeiing, wat albei van deurslaggewende belang is in die doeltreffende verbouing en produksie van saad.

David Malan, besturende direkteur van Klein Karoo Saadproduksie, sê opleiding in alle aspekte van die samelewing is vandag belangrik.

“In die eerste plek word onder andere plaaswer-kers bemagtig met kundigheid en toegerus om hul werk meer wetenskaplik en veilig te kan doen.

“Tweedens hou dit vir ons saadprodusente die voordeel in dat hul saad van beter gehalte kan produseer en hul produksie kan verhoog.

“En laastens help dit ons ook om produkte van beter gehalte aan ons kliënte te bied en om ons omset te verhoog,” het hy gesê.

Malan het al die produsente wat hul personeel vir opleiding gestuur het asook almal wat die kursus bygewoon het, bedank.

Hy het ook Israel Mashile van Bayer, Fredo van Zyl en Johan Swart van Danamix Water Solutions en André Nel van Irrikor, wat die kursusse aangebied het, bedank. “Die opleiding het baie goed verloop en het op vrugbare grond geval. Ek is vol vertroue dat almal in die saadbedryf by die opleiding sal baat,” het hy gesê.

Die besproeiingsopleiding het onderwerpe soos behoorlike installasie en instandhouding van die verskillende soorte besproeiingstelsels en die onderskeie fasette van so ’n stelsel soos pompe, filters, krane, pyplyne, sprinkelaars en druppers. Instandhouding sluit skoonmaak en herstel in.

Die waarde en belangrikheid van besproeiing, die verskillende soorte besproeiingstelsels en waarvoor dit geskik is, is ook behandel.

Doeltreffende besproeiing behels dat kennis gedra word van die verskillende plante se wortelstel-sels en die beste tye om te besproei. Kennis hiervan dra by tot waterbesparing.

As deel van die plaagdoderopleiding het al die kursusgangers ’n praktiese gids getiteld Verantwoordelike Plaagdodergebruik, ’n Basiese Gids vir Operateurs ontvang.

Eerstens word die wet (Wet 36/1947) oor plaagdoders in die gids behandel.
Ander aspekte wat behandel word, sluit in:

• Die etiket op die houer: Die giftigheid en gevaarlikheid van ’n betrokke plaagdoder word op die etiket aangedui met onder meer simbole en kleurkodes. Kennis hiervan is nodig om die veilig-heid van die werker en die veilige en korrekte aanwending van plaagdoders te verseker;

• Die simbole dui ook aan watter beskermende maatreëls getref moet word soos die dra van handskoene, oogbeskerming, respirators, stewels en drag, en vir watter diere dit skadelik is;

• Die nodige stappe wat geneem moet word as iemand aan ’n plaagdoder blootgestel word, hetsy die vel, longe, oë en mond; en

• Die aankoop, vervoer, berging en hantering van plaagdoders.

Log in with your credentials

Forgot your details?