Klein Karoo Saadproduksie gee erkenning

Klein Karoo Saadproduksie (KKSP) het verlede Donderdag tydens ’n gala-aand by Surval aan hul top-saadprodusente erkenning gegee vir uitmuntendheid. Voor van links is (met saadkategorie in hakies) Hannes Esterhuyse van JVE Boerdery, Williston, (Rooi Uie: 0-5ha), David Malan, besturende direkteur van KKSP, Hannes van Niekerk van Vanniek Boerdery, Calitzdorp, (F-1 Wortels), Bernard Delport van Delport Broers Boerdery, Middelplaas, (Beet), Johan Kriel van JH Kriel Boerdery, Laingsburg, (F1-Uie: 0-5ha), Coetzee Laubscher van Saffraanrivier, Oudtshoorn, (Preie) en Louis Zaayman van Fanie Zaayman Boerdery, Calitzdorp, (OP Geel Uie: 5ha+), en agter van links Pierre Rabie van Sonja Agri, Nuyvallei, (New Bunching), Attie Conradie van La Motte Boerdery Trust, Nuyvallei, (OP Geel Uie: 0-5ha), Oubaas Schoeman van Domein Doornkraal, André de Wit van Scholtzkloof Boerdery, Prins Albert, (Rooi Uie: 5ha+), Stander Terblanche (voorsitter van KKSP se direksie), Celia le Roux van Domein Doornkraal, De Rust, (OP Lenteuie), Pieter Burger, produksiebestuurder van KKSP,  Frans Delport van Delport Broers Boerdery, (F-1 Lenteuie), Edward Wisse van Buffelboschpoort Boerdery, Lategansvlei, (Koolgewasse), Jacques, Jan en Johan Roodt van Grootdam Boerdery, Ceres, (Wit Uie), Hannes en Le Roux van der Westhuizen van MM le Roux van der Westhuizen Trust, Oudemuragie, (OP Wortels), en Loutjie Hanekom van Welgemeen Boerdery, Clanwilliam (F1-Uie: 5ha+). Foto: Schalk le Roux

Klein Karoo Saadproduksie (KKSP) het verlede Donderdag tydens ’n gala-aand by Surval aan hul top-saadprodusente erkenning gegee vir uitmuntendheid. Voor van links is (met saadkategorie in hakies) Hannes Esterhuyse van JVE Boerdery, Williston, (Rooi Uie: 0-5ha), David Malan, besturende direkteur van KKSP, Hannes van Niekerk van Vanniek Boerdery, Calitzdorp, (F-1 Wortels), Bernard Delport van Delport Broers Boerdery, Middelplaas, (Beet), Johan Kriel van JH Kriel Boerdery, Laingsburg, (F1-Uie: 0-5ha), Coetzee Laubscher van Saffraanrivier, Oudtshoorn, (Preie) en Louis Zaayman van Fanie Zaayman Boerdery, Calitzdorp, (OP Geel Uie: 5ha+), en agter van links Pierre Rabie van Sonja Agri, Nuyvallei, (New Bunching), Attie Conradie van La Motte Boerdery Trust, Nuyvallei, (OP Geel Uie: 0-5ha), Oubaas Schoeman van Domein Doornkraal, André de Wit van Scholtzkloof Boerdery, Prins Albert, (Rooi Uie: 5ha+), Stander Terblanche (voorsitter van KKSP se direksie), Celia le Roux van Domein Doornkraal, De Rust, (OP Lenteuie), Pieter Burger, produksiebestuurder van KKSP, Frans Delport van Delport Broers Boerdery, (F-1 Lenteuie), Edward Wisse van Buffelboschpoort Boerdery, Lategansvlei, (Koolgewasse), Jacques, Jan en Johan Roodt van Grootdam Boerdery, Ceres, (Wit Uie), Hannes en Le Roux van der Westhuizen van MM le Roux van der Westhuizen Trust, Oudemuragie, (OP Wortels), en Loutjie Hanekom van Welgemeen Boerdery, Clanwilliam (F1-Uie: 5ha+). Foto: Schalk le Roux

HY kan met groot dankbaarheid sê dat dit baie goed gaan met Klein Karoo Saadproduksie (KKSP) en met KKSP se produsente, het David Malan, besturende direkteur, verlede Donderdag-aand by die onderneming se gala-aand by Surval buite Oudtshoorn gesê.

Die gala-aand is aangebied om erkenning te gee aan en dankie te sê vir al KKSP se produsente vir hul bydraes tot die onderneming se sukses. Spesiale toekennings vir uitmuntendheid is ook die aand aan produsente oorhandig (sien foto’s onder).

Malan het in sy toespraak gesê die tema van die aand is dat ’n positiewe gesindheid goeie dinge laat gebeur en positiewe gevolge het.

Die vooruitsigte vir saadproduksie lyk baie goed met die toenemende klem wat wêreldwyd op voedselsekuriteit val en die sleutelrol wat saadproduksie daarin speel.

“Voedselsekuriteit bestaan as alle mense altyd fisieke en ekonomiese toegang tot gesonde kos het. Daar word daagliks sowat 350000 babas wêreldwyd gebore en 150000 mense sterf daagliks. Die bevolking neem dus daagliks met 200000 toe.

“Saadproduksie is die kern tot die wêreld se voedselsekuriteit. Ons produseer kos vir ’n wêreldbevolking wat elke dag groei en die werklikheid is dat 1,3 miljard mense daagliks in absolute armoede leef,” het hy gesê.

Malan het ook die kollig laat val op die invloed wat wêreldgebeure op die vraag na saad het asook op tendense in die wêreldmark tov kwaliteit saad en genetiese suiwerheid.

“Daar is druk om ontkieming op te skuif na 90%. Ons wil dit hou by minstens 85%.

“Dit is van kritieke belang dat ons op hoogte bly van die jongste tegnologie en produksiemetodes. Die verwagting is dat elke saadjie opkom.”

Malan het gesê om in ’n mededingende mark suksesvol en winsgewend te bly is dit vir saadprodusente nodig om die hoogste moontlike opbrengste per hektaar te lewer.

Malan het ook die impak van klimaatsverande-ring op saadproduksie uitgelig. “Ektreme klimaats- toestande maak saad- en kosproduksie moeiliker.”

“Daar is tans min aanduiding van surplus saad in die mark wat groot geleenthede in die toekoms bied.”
Malan het voorts gesê hy is baie dankbaar vir en trots op KKSP se finansiële resultate.

“Ons voorbelaste wins vir 2017 is R41miljoen uit ’n omset van R275miljoen vergeleke met 2016 se R35miljoen uit ’n omset van R252miljoen.”

Om KKSP se groei te illustreer het Malan gesê vanjaar se wins is groter as 2011 se omset.

Klein Karoo Saadproduksie (KKSP) het verlede Donderdag tydens ’n gala-aand by Surval aan hul saadprodusente erkenning gegee vir uitmuntendheid. Voor van links is (met saadkategorie in hakies) Hannes Esterhuyse van JVE Boerdery, Williston, (Rooi Uie: 0-5ha), David Malan, besturende direkteur van KKSP, Hannes van Niekerk van Vanniek Boerdery, Calitzdorp, (F-1 Wortels), Bernard Delport van Delport Broers Boerdery, Middelplaas, (Beet), Johan Kriel van JH Kriel Boerdery, Laingsburg, (F1-Uie: 0-5ha), Coetzee Laubscher van Saffraanrivier, Oudtshoorn, (Preie) en Louis Zaayman van Fanie Zaayman Boerdery, Calitzdorp, (OP Geel Uie: 5ha+), en agter van links Pierre Rabie van Sonja Agri, Nuyvallei, (New Bunching), Attie Conradie van La Motte Boerdery Trust, Nuyvallei, (OP Geel Uie: 0-5ha), Oubaas Schoeman van Domein Doornkraal, André de Wit van Scholtzkloof Boerdery, Prins Albert, (Rooi Uie: 5ha+), Stander Terblanche (voorsitter van KKSP se direksie), Celia le Roux van Domein Doornkraal, De Rust, (OP Lenteuie), Pieter Burger, produksiebestuurder van KKSP,  Frans Delport van Delport Broers Boerdery, (F-1 Lenteuie), Edward Wisse van Buffelboschpoort Boerdery, Lategansvlei, (Koolgewasse), Jacques, Jan en Johan Roodt van Grootdam Boerdery, Ceres, (Wit Uie), Hannes en Le Roux van der Westhuizen van MM le Roux van der Westhuizen Trust, Oudemuragie, (OP Wortels), en Loutjie Hanekom van Welgemeen Boerdery, Clanwilliam (F1-Uie: 5ha+).

Klein Karoo Saadproduksie (KKSP) het verlede Donderdag tydens ’n gala-aand by Surval aan hul saadprodusente erkenning gegee vir uitmuntendheid. Voor van links is (met saadkategorie in hakies) Hannes Esterhuyse van JVE Boerdery, Williston, (Rooi Uie: 0-5ha), David Malan, besturende direkteur van KKSP, Hannes van Niekerk van Vanniek Boerdery, Calitzdorp, (F-1 Wortels), Bernard Delport van Delport Broers Boerdery, Middelplaas, (Beet), Johan Kriel van JH Kriel Boerdery, Laingsburg, (F1-Uie: 0-5ha), Coetzee Laubscher van Saffraanrivier, Oudtshoorn, (Preie) en Louis Zaayman van Fanie Zaayman Boerdery, Calitzdorp, (OP Geel Uie: 5ha+), en agter van links Pierre Rabie van Sonja Agri, Nuyvallei, (New Bunching), Attie Conradie van La Motte Boerdery Trust, Nuyvallei, (OP Geel Uie: 0-5ha), Oubaas Schoeman van Domein Doornkraal, André de Wit van Scholtzkloof Boerdery, Prins Albert, (Rooi Uie: 5ha+), Stander Terblanche (voorsitter van KKSP se direksie), Celia le Roux van Domein Doornkraal, De Rust, (OP Lenteuie), Pieter Burger, produksiebestuurder van KKSP, Frans Delport van Delport Broers Boerdery, (F-1 Lenteuie), Edward Wisse van Buffelboschpoort Boerdery, Lategansvlei, (Koolgewasse), Jacques, Jan en Johan Roodt van Grootdam Boerdery, Ceres, (Wit Uie), Hannes en Le Roux van der Westhuizen van MM le Roux van der Westhuizen Trust, Oudemuragie, (OP Wortels), en Loutjie Hanekom van Welgemeen Boerdery, Clanwilliam (F1-Uie: 5ha+).

Die naaswenners in die onderskeie kategorieë het ook sertifikate ontvang. Voor van links is  Marco Verdoes van JFJ Boerdery, Beaufort-Wes, (Wit Uie), André de Wit van Scholtzkloof Boerdery, Prins Albert (OP Wortels), John Scholtz van OO Scholtz Boerdery BK, Calitzdorp, (F-1 Lenteuie), David Malan, Japie de Bruin van Drilrivier Boerdery Vennootskap, van Clanwilliam (OP Geel Uie: 5ha+), Richard Terblanche van Augsburg Landbougimnasium, Clanwilliam (Rooi Uie: 0-5ha), Flip Olivier van JE Olivier en Seuns BK, Volmoed (OP Geel Uie: 0-5ha), Louis Zaayman van Fanie Zaayman Boerdery, Calitzdorp (New Bunching), en Jan-Jurie Schoeman van Excelsior Trust by De Rust (OP Lenteuie), en agter van links Stefan le Roux van De Hooggelegen Boerdery, De Rust (Beet), Stander Terblanche, Dawid du Preez van Dawid en Bertus Boerdery, van Calitzdorp (F-1 Wortels), Johannes Delport van Delport Broers Boerdery (Preie), Pieter Burger, Riaan Fourie van Fraserburg (F1-Uie: 0-5ha), Johan Fourie van JLA Boerdery, Calitzdorp (F-1 Wortels), Jannie Lategan van Lategansvlei (OP Lenteuie), Henry Coetzee van Mahoebe Eiendomme, Prieska, (F1-Uie: 5ha+ en Rooi Uie: 5ha+), en Kobus de Kock van JFJ Boerdery.

Die naaswenners in die onderskeie kategorieë het ook sertifikate ontvang. Voor van links is Marco Verdoes van JFJ Boerdery, Beaufort-Wes, (Wit Uie), André de Wit van Scholtzkloof Boerdery, Prins Albert (OP Wortels), John Scholtz van OO Scholtz Boerdery BK, Calitzdorp, (F-1 Lenteuie), David Malan, Japie de Bruin van Drilrivier Boerdery Vennootskap, van Clanwilliam (OP Geel Uie: 5ha+), Richard Terblanche van Augsburg Landbougimnasium, Clanwilliam (Rooi Uie: 0-5ha), Flip Olivier van JE Olivier en Seuns BK, Volmoed (OP Geel Uie: 0-5ha), Louis Zaayman van Fanie Zaayman Boerdery, Calitzdorp (New Bunching), en Jan-Jurie Schoeman van Excelsior Trust by De Rust (OP Lenteuie), en agter van links Stefan le Roux van De Hooggelegen Boerdery, De Rust (Beet), Stander Terblanche, Dawid du Preez van Dawid en Bertus Boerdery, van Calitzdorp (F-1 Wortels), Johannes Delport van Delport Broers Boerdery (Preie), Pieter Burger, Riaan Fourie van Fraserburg (F1-Uie: 0-5ha), Johan Fourie van JLA Boerdery, Calitzdorp (F-1 Wortels), Jannie Lategan van Lategansvlei (OP Lenteuie), Henry Coetzee van Mahoebe Eiendomme, Prieska, (F1-Uie: 5ha+ en Rooi Uie: 5ha+), en Kobus de Kock van JFJ Boerdery.

Spesiale toekennings is gedoen aan Christiaan Fourie (naasregs agter) van Fraserburg wat as Nuwe Toetreder van die Jaar aangewys is,  Salmon Mankapan (naasregs voor) van Ceres, Karoo, wat as Opkomende Boer van die Jaar aangewys is, en Jolandi en Kobus (links en naaslinks voor) van Kobus se Kwekery op Oudtshoorn wat as Opkomende Landboubesigheid van die Jaar aangewys is. By hulle is (agter van links) David Malan, Stander Terblanche, Pieter Burger en Johannes Delport, vise-voorsitter van KKSP-direksie.

Spesiale toekennings is gedoen aan Christiaan Fourie (naasregs agter) van Fraserburg wat as Nuwe Toetreder van die Jaar aangewys is, Salmon Mankapan (naasregs voor) van Ceres, Karoo, wat as Opkomende Boer van die Jaar aangewys is, en Jolandi en Kobus (links en naaslinks voor) van Kobus se Kwekery op Oudtshoorn wat as Opkomende Landboubesigheid van die Jaar aangewys is. By hulle is (agter van links) David Malan, Stander Terblanche, Pieter Burger en Johannes Delport, vise-voorsitter van KKSP-direksie.

‘Die oseaan tussen dink en doen’

’n Geesdriftige Riaan Manser aan die woord.

’n Geesdriftige Riaan Manser aan die woord.

Die avonturier Riaan Manser, geleentheidspreker by KKSP se gala-aand, se vertellings van die reuse-uitdagings wat hy aangedurf het en die wê-reld-eerstes wat hy behaal het, het telkens spontane applous van die gaste uitgelok.

Hy het mense aangemoedig om nie te sit en wag vir ’n dag wat alles reg sal wees voordat hulle ’n uitdaging aanpak nie. “Ek was net ’n gewone mens wat op ’n dag besluit het dat ek my lewe wil ver-ander. Ek het toe besluit om met ’n fiets reg rond-om Afrika te ry, wat niemand al voorheen gedoen het nie.” Manser het in September 2003 uit Kaapstad vertrek. Ná 37000 km deur 34 lande, waaronder die gevaarlikste lande ter wêreld, was hy in Desember 2015 weer terug in Kaapstad. Hy het gemiddeld 90 km per dag afgelê en onder meer deur woestyne en oor berge gery. In die proses het hy 14 kg gewig afgeskud.

Hy het vertel dat hy verskeie kere ter nouer nood aan die dood ontkom het en in die tronk gegooi is.
“Opgee was egter nooit ’n opsie nie. Volharding en toewyding was die enigste pad vorentoe.”

In 2009 het Manser die eerste mens geword wat met ’n kajak om Madagaskar – die vierde grootste eiland in die wêreld – geroei. Hy het dit ook alleen gedoen. Hy het in 11 maande 5000km geroei.

Sy volgende eerste was in 2011 toe hy saam met Dan Skinstad wat lig serebraal gestrem was, met ’n dubbel-seekajak om Ysland geroei het. Dit het hulle vyf maande geneem om die 2 300 km in die ysige water af te lê.

Hierna – in 2014 – het Manser en sy vriendin van 14 jaar, Vasti, met wie hy intussen getroud is, die eerste mense geword wat van Afrika na Noord-Amerika geroei het. Vasti het ­hiermee ook die enigste vrou van Afrika geword wat al oor enige van die wêreld se oseane geroei het.

Twee jaar later het hulle ’n wêreldrekord gebreek toe hulle vir hul wittebrood van Kalifornië na Hawaii geroei het en by hul aankoms gehoor het hul tyd van 39 dae is die vinnigste nog. Die vorige rekord is deur ’n span van vier mans gehou.

• Manser kon die aand nie sy opgewondenheid verberg oor sy en Vasti se eersteling wat binnekort verwag word nie.

Wynand en Chereé wat die gaskunstenaars was by Klein Karoo Saadproduksie se Gala-aand.

Wynand en Chereé wat die gaskunstenaars was by Klein Karoo Saadproduksie se Gala-aand.

Sowat 290 gaste het Klein Karoo Saadproduksie se gala-aand verlede Donderdag by Surval bygewoon.

Sowat 290 gaste het Klein Karoo Saadproduksie se gala-aand verlede Donderdag by Surval bygewoon.

Log in with your credentials

Forgot your details?