Hou jou plaas vry van Satansbos

Enige plaas of landery wat besmet is, kan al die omliggende plase infesteer

Die satansbos se vrug/saad.

Die satansbos se vrug/saad.

Die satansbos in blom

Die satansbos in blom

SATANSBOS (solanum elaeagnifolium) is stelsematig besig om grond, waterbronne en plantegroei in die Klein Karoo oor te neem.

Kragtens die Wet op Bewaring van Landbouhulpbronne, 1983 (Wet no 43 van 1983) is satansbos ’n verklaarde kategorie 1-onkruid.

Sunet Vermeulen-Fenthum, bestuurder van die Nasionale Lusertrust, sê dié wet bepaal uitdruklik dat ’n grondgebruiker op wie se grond satansbos voorkom, verplig is om dit te vernietig en uit te roei.

Dit is ook elke grondgebruiker, huurder of grondbewoner se plig om die verspreiding daarvan te beheer.

“Grondgebruikers wat nalaat om dit te doen, begaan ’n misdryf kragtens die wet en kan daarvolgens gestraf word. Daar moet daarop gelet word dat die woord “grondgebruiker” volgens die woordomskrywing daarvan in die wet benewens ’n grondeienaar ook die ­huurder of bewoner van die grond insluit.”

Volgens Riaan Krüger, uitvoerende beampte van die Stompdrift Kamanassie Watergebruikers­ver­eniging (SK-WGV), gebruik ’n baie groot per- ­sen­tasie van SKWGV-lede die besproeiingswater vir lusernverbouing, hetsy om te verkoop of as voer vir hul vee.

“Vir albei van hierdie scenarios is ons kilometers-lange kanale ’n terloopse vervoermeganisme om die saad effektief baie wyd te versprei.

“In ons geval, as een van baie voorbeelde in die land, is die situasie so: Die kanale – wat groot beton- asook grondkanale insluit – strek vanaf 12 km aan die Barandaskant van De Rust tot byna op Calitzdorp met bitter baie aftappings langs hier­die lang roete.

“Die saad wat dus in die Stompdriftdam of die Kamanassiedam beland, het die potensiaal om hierdie hele area te infesteer.

“Tekens daarvan is reeds sigbaar.”

Hy sê enige plaas of landery wat besmet is, kan al die omliggende plase infesteer.

“Maar selfs nog belangriker is die feit dat alle plase stroom-af van die besmette een in onmiddellike gevaar is.

“Veral in tye wat die riviere nie loop nie, is daar ’n baie goeie kans dat ons water in die kanale gaan loop en die satans-saadjies ry oral verniet saam.

“ ’n Dringende samewerkende spanpoging van alle grondeienaars is nodig om hierdie satansbos uit te roei.

“Die Engelse spreekwoord word ­hiervoor so ’n bietjie aangepas, maar was nog nooit so belangrik en relevant nie: An injury to one (or the ignorance of one) farmer is an injury to ALL lucerne farmers!”

Log in with your credentials

Forgot your details?