Appelkoosprojek kom by Prins Albert Vliegveld

9-PA-vliegveld-mooiGeen waarheid in dat vliegveld sluit

Deur Marlene Malan
DIE instandhouding en opknapping van die Prins Albert-vliegveld vorm deel van ’n algehele ontwikkeling van die noordekant van dié toerismedorp. So sê die munisipale bestuurder, Heinrich Mettler, nadat inwoners die afgelope week op sosiale media te velde getrek het teen die munisipaliteit “wat die vliegveld wil sluit”.

Mettler sê dis onwaar. “Die vlieg­veld is deel van die dorp se toerismeaanbod.” Hy sê dit is wel so dat ’n appel­koos­boord op die stuk munisipale grond langs die aanloopbaan aangelê gaan word. Die vliegveld is ook op munisipale grond geleë.

Volgens hom gaan sowat 16 ha vir die boord gebruik word.

“Dis ’n interregeringsprojek tussen die departement landelike ontwikke­ling en grondhervorming van die nasionale regering, die Wes-Kaapse de­- partement landbou, omgewing en ontwikkelingsbeplanning, en die Prins Albert Munisipaliteit. ’n Hei­ning is tussen die boord en die vlieg­veld opgerig as eerste ontwikkelingstap. Altesame 42 hektaar is omhein. Daar is oop stroke van sowat 20 meter tus­sen die heining en die aanloopbaan.”

Die projek, wat die heining, plan­ta­sie-aanleg, instandhouding die eer­s­te vyf jaar, ’n appelkoosdroogbaan en koelgeriewe insluit, gaan meer as R30 miljoen kos. “Dit kos ons belas­tingbetalers eg­ter nie ’n sent nie. Finansiering ge­skied deur die depar­te­- ment landelike ontwikkeling se Agri-Park-program, waarvoor R3 miljoen goed gekeur is. Die heining, wat R2,8 miljoen gekos het, is deur dié departement betaal. Ons het R5 mil­joen per jaar aangevra vir instandhouding, wat sa­larisse vir die eerste vyf jaar insluit. Landelike ontwikke­ling is nou besig met ’n omgewing­impakstudie en onderneem spesialis­-studies. Besproeiing sal plaasvind deur herwinde wa­ter van ons riool­werke. Ook dit word deur dié departement gefinansier.”
Die verkoelingseenheid en droogbaan sal by die noordelike ingang van die dorp gebou word.

Mettler het gesê ’n openbare deelnameproses begin binnekort, “maar inwoners moet onthou ons praat van ’n projek op munisipale grond. Dis deur die raad goedgekeur. ”

Mettler het die volledige sakeplan van Die Prins Albert-droëvrugteprojek, saamgestel deur landelike ont­wikkeling en die maatskappy Urban- Econ, aan Die Hoorn beskikbaar ge­stel. Hiervolgens is Urban-Econ aan­gewys as ekonomiese konsultant. Lui­dens die dokument het die projek “die potensiaal vir strategiese intervensie in die ont­wikkeling en armoedeverligting van landelike ge­- meenskappe in die Wes-Kaap.”

’n Mark vir die droëvrugte is ver­kry by Cape Dry, wat hom daartoe ver­bind het om alle droëvrugte wat hier geproduseer word, te koop. Mett­­ler sê die droogbaan is ook ’n afsetgebied vir vrugteboere in die om­gewing. Cape Dry en die Farmers Asso­sciation Trust gaan dit bestuur.

• Mettler sê die munisipaliteit beskou die vliegveld as ’n bate vir die dorp en sy toerismebedrywighede.

“Die boord gaan nie die vliegveld kortwiek nie. Die aanloopbaan bly soos dit is, maar die dwarsbaan waar­op vliegtuie parkeer, kan in ’n suidelike rigting verskuif word.”

Volgens hom kort die noordelike dorpsgebied lankal opknapping, ook omdat dit voortdurend onooglik is weens vullisstrooiing. “Ons werk aan planne hiervoor. Die munisipa­liteit werk nie téén sy inwoners nie, maar vír hulle; in omstandighede waar­in ons nie belastings kan verhoog nie. Daarom doen ons oral aansoek vir ontwikkelingsgeld, terwyl ons werk probeer skep, die dorp opknap en ekonomiese vooruitgang beplan.”

Log in with your credentials

Forgot your details?