Grootkraal UCC Primêr: Hoogeregshof beslis leerders moet skuif

Deur Tisha Steyn
Ná jare se gesloer is daar vandeesweek in die Hooggeregshof in Kaapstad beslis dat leerders van Grootkraal UCC Primêr digby die Kango Grotte eersdaags moet skuif na Voorbedag Primêr sowat 16,3 km daarvandaan.

Regter Elizabeth Baartman, wat die skole vroeër vanjaar besoek het om haarself te vergewis van die omstandighede, het in haar uitspraak op 1 Augustus gesê ’n finale besluit oor die verskuiwing sal op 17 Oktober geneem word.

Dit bied die Wes-Kaapse Onderwysdepartement die geleentheid om te besluit watter permanente strukture hulle vir die leerders gaan voorsien.

Baartman, wat die Centre for Child Law gevra het om namens die leerders in te tree, het gesê dié instansie se verslag het aangedui dat die WKOD se bestaande geriewe by Voorbedag onvoldoende is en aangepas moet word vir die uiterste klimaats­toestande.

Die Kobot Familietrust, eienaars van die Cango Caves Estate, het aangedui hulle is dankbaar dat die gesloer rakende ’n besluit oor die skool op hul eiendom uiteindelik einde se kant toe staan.
“Ons is dankbaar dat Baartman die teenaansoek ten opsigte van die verkryging van eiendomsreg vir die gemeenskap op ons grond van die hand gewys het,” het Lodewyk de Klerk, woordvoerder vir Kobot, gesê.

Kobot het die plaas in 2009 op ’n veiling van die Van der Veen-boedel gekoop en dit is in Febru-arie 2010 in Kobot se naam registreer. Tot in daardie stadium het die WKOD die perseel waarop die historiese skooltjie geleë is, van die Van der Veen Trust gehuur, maar die kontrak het einde Mei 2010 verstryk.

Die WKOD wou nie die huur verleng nie, want die departement het toe al besluit dat Grootkraal se leerders na Voorbedag moet skuif.

Tot op hede het die WKOD se agterstallige huur­geld vir Grootkraal al opgeloop tot meer as R1 miljoen.
Boonop het die Van der Veen Trust jare gelede die skool vir ’n bedrag van R60 000 van die UCC-kerke gekoop.

“Dit beteken dat die skool geen aan­spraak op die grond of geboue het nie en daarom is voortgegaan met die koop van die plaas,” sê De Klerk.

Voordat Kobot die plaas gekoop het, het die Familietrust by die Departement van Lande­like Ontwikkeling vasgestel dat daar geen grondeis teen die grond geregistreer is nie.
“Ons het die grond gekoop met dien verstande dat daar geen ander party is wat daarop kan aanspraak maak nie,” sê De Klerk.

Regter Henry het in Julie 2011 die WKOD opdrag gegee om met Kobot en die gemeenskap te onderhandel, maar daar het niks van gekom nie.

Kobot het hierna ’n uitsettingsbevel bekom dat die skool moes skuif.

Die skool het egter in Julie 2011 uitstel tot die einde van daardie jaar vir die sluiting van die skool gekry.
Kobot het intussen selfs ’n voorstel gemaak  dat die WKOD ’n gedeelte van die Familietrust se grond kan onteien waar ’n behoorlike skool opgerig kan word, maar die WKOD wou ook nie daaraan byt nie.
Uiteindelik het die skool nog ’n hofbevel bekom wat voorkom dat die skool sluit voordat die hofsaak afgehandel is.

“En nou is dit afgehandel,” aldus De Klerk.

Log in with your credentials

Forgot your details?