Moontlike ontwikkeling op stuk grond agter Standard Bank

Deur Liesel le Roux
DIE oop stuk grond agter Standard Bank op Oudts­hoorn mag moontlik eersdaags deur die raad beskikbaar gestel word vir ontwikkelings­voorstelle.

Die stuk grond, wat aan Baron van Reedestraat grens en hoofsaaklik as ’n parkeerterrein gebruik word, is van die min onbeboude erwe in die middedorp van Oudtshoorn.

Dit is luidens raadstukke in 1990 deur die munisipaliteit aan die ACVV vir ’n koopprys van R2 oorgedra op voorwaarde dat dit gebruik word vir ’n “tehuis vir bejaardes”.

Indien dit nie sou gebeur nie, moes die stuk grond teruggaan na die munisipaliteit of die “onderwystrustees”, ’n instelling wat klaarblyklik nie meer bestaan nie.

Die ACVV het die raad egter nou vir toestemming gevra om hul kwyt te skeld van die voorwaarde in die transportakte en toe te stem dat hulle die erf aan ’n ontwikkelaar, JNA Development, vir R2 miljoen kan verkoop.

Die raad het die versoek geweier en besluit om regshulp te kry met die aanpassing van die transportakte en self binnekort voorstelle te vra vir die ontwikkeling van die eiendom.

Log in with your credentials

Forgot your details?