Raad sê weer ja vir huise en sentrum by driehoek

Die driehoekerf aan die oorkant van dié pad waar dit vanaf Oudtshoorn verdeel na Mosselbaai (links) en Calitzdorp (regs) is nou weer beskikbaar vir die ontwikkeling van ’n winkelsentrum en woonontwikkeling. Foto: Liesel le Roux

Deur Liesel le Roux
DIE Groter Oudtshoorn-raad het Vrydagoggend by ’n spesiale raadsvergadering besluit om die drie­hoekerf waar die Mosselbaaipad en Calitzdorppad buite Oudtshoorn bymekaarkom, beskikbaar te stel vir verkoop met die oog op die ontwikkeling van ’n winkelsentrum asook ’n woonontwikkeling daarop.

Vrydagoggend se besluit herroep al die talle vorige raadsbesluite wat al oor dié stuk grond geneem is en wat skipbreuk gelei het.

’n Goedgekeurde omgewingsimpakstudie vir die erf keur slegs die ontwikkeling van ’n winkelsentrum en woonontwikkeling daar goed.

Die grootte van die winkelsentrum moet volgens raadsdokumente ten minste 20 000 vierkante meter groot wees

Die stuk grond (Erf 5366) is sowat 15 ha groot, en die waarde daarvan volgens ’n onafhanklike waardasie R3,8 miljoen. Die grond beskik nie oor basiese munisipale dienste nie.

’n Openbare deelnameproses sal ’n ontwikkeling moet voorafgaan.

Ander winkelsentrums
Oudtshoorn beskik tans oor een winkelsentrum, die Queen’s Mall, terwyl ’n tweede winkelsentrum in Bridgton gebou word.

Daar is ook aansoeke by die munisipaliteit vir die ontwikkeling van twee ander sentrums – eerstens ’n aansoek vir ’n woonbuurtsentrum by die Klein Karoo Groep in Parkweg en tweedens vir ’n sentrum op die hoek van Rademeyerstraat en Langenhovenweg. Besluite oor die twee sentrums is nog nie geneem nie. As deel van die proses het advertensies waarin die publiek vir hul terugvoer hieroor gevra word, onlangs in plaaslike publikasies verskyn.

Geskiedenis van Erf 5366
Die stuk grond is in 2006 na ’n tenderproses aan ’n ontwikkelaar toegeken wat beoog het om ’n winkelsentrum en behuisingsontwikkeling daar op te rig. Die raad en die ontwikkelaar het egter in ’n regsgeding betrokke geraak oor ’n naams- en ledeverandering van die maatskappy betrokke en die ontwikkeling het na ’n jarelange regstryd nie gerealiseer nie.

Dié ontwikkelaars het na verneem word groot bedrae geld belê in die omgewingsimpakstudie wat vir die erf gedoen moes word en wat etlike jare geduur het.

Die stuk grond is daarna deur die vorige raad vir behuising geadverteer, wat nie gerealiseer het nie. Die nuwe raad het in 2017 besluit om tenders te vra vir die ontwikkeling van die stuk grond – die keer vir ’n Agripark, winkelsentrum en behuising. Dit het egter nie gerealiseer nie omdat so ’n ont­wikkeling nie voldoen aan die vereistes van die goedgekeurde omgewingsimpakstudie nie.

Log in with your credentials

Forgot your details?